Fuglekikking som hobby

Kryssing

Mange fuglekikkere driver med noe som kalles kryssing. Det går ut på at de har en fuglebok, og setter kryss i boks for hver art de har observert. Noen arter er selvsagt veldig enkle å finne, mens andre er mer sjeldne og sky. Det er også enklere å oppdage enkelte arter basert på hvor du bor. Bor du nært en trekkrute, vil du se mange trekkfugler, bor du nært havet vil du se mange vannfugler, og så videre. Fuglekikkere som reiser mye vil også se mange flere fugler enn de som bare holder seg i eget nærområde eller eget land.

Bli med i en klubb

Flittige fuglekikkere kan krysse av hundrevis av fuglearter gjennom livet, og det finnes klubber for folk som har observert et visst antall fugler, og det er til og med en egen rangering i Norge som viser hvem som har observert flest fuglearter.

FeltOrnitologene

Skal du drive med kryssing, er FeltOrnitologene en organisasjon du bør bli kjent med. Her får du også varsler om såkalte ”bomber”, som er ornitologenes navn på sjeldne fuglearter. Et varsel gjør at mange kan komme og se, og krysse av for sjeldne arter. Varslingssystemet er i dag basert på sms.

Flere varianter

Det er mange varianter av såkalt kryssing. Du kan lage en egen liste over hvor mange arter du har sett i hagen din, eller i kommunen din. Fylkeskryss er lister over arter du har observert i et bestemt fylke. En annen variant er årskryss, der du krysser av artene du har observert i løpet av et år. Det kan være interessant hvis du fører liste over mange år. Da kan du se om noen arter forsvinner eller om nye arter dukker opp i området der du bor.

Leave a Reply