Fuglekikking som hobby

Gode tips til fuglekikkere

Nye fuglekikkere er ofte fornøyde med å bare se på fuglene, men fuglekikking handler om mer enn det. Du bør lære deg å gjenkjenne fugler på lyden. Det gjør det lettere å finne fuglene i utgangspunktet, og det gjør det også lettere å skille fuglene fra hverandre. Mange fugler er ganske like i utseende, men de kan skilles fra hverandre ved hjelp av lyder og lokketoner.

Finn det rette tidspunktet

Noen fugler er bare på gjennomreise, og da er det enklest å oppdage dem under trekkene. Fuglekikkere er ofte ekstra aktive under trekket og om sommeren, når mange arter hekker i Norge. Ofte er det lettest å se fuglene om morgenen, for da er de gjerne aktive og synger. Andre arter synger gjerne ved solnedgang. Fugleartene har også ulike favorittsteder der de synger, enten det er en tretopp eller inne i busker.

Lokk fuglene til deg

Du kan også lokke fuglene til deg ved å mate dem. Dette er enklest dersom du gjerne vil observere standfugler om vinteren. De overvintrende fuglene er mindre sky om vinteren, for da søker de seg til steder der det er mat. Lag en egen fôringsplass i hagen eller i et fredelig område i nærheten, der du kan sitte og se på fuglene. Fordelen med å mate fuglene i egen hage, er at du kan sitte inne og se på dem, selv om været er dårlig. Husk at ulike fugler liker ulik mat. Hvis du vil lokke til deg mange ulike arter, er det derfor lurt å lette ut ulike typer mat.

Sett opp fuglekasser

For å lokke fuglene til deg, kan du også sette opp fuglekasser. Du kan utstyre dem med kamera, eller bare sitt og se på fuglene med kikkert. Noen fuglekikkere teller antall egg og antall levende unger, men her er det veldig viktig å være forsiktig. Ikke forstyr fuglene, ettersom de kan bli skremt vekk fra avkommet. Skal du telle egg og unger, er det absolutt best å installere et kamera i kassen før fuglene kommer, og deretter la kameraet være fram til ungene har forlatt reiret. Husk at ulike arter foretrekker ulike typer kasser og reirplasser, så tilpass kassene etter hvilke arter du ønsker å lokke til deg. Men ikke bli skuffet dersom «feil» fugl kommer til kassen. Det kan bli en like spennende opplevelse selv om det er en helt vanlig meis som flytter inn.

Leave a Reply