Kryssing av fugler

De fleste aktive fuglekikkere har sin egen krysseliste for å tilføre fuglekikkingen enda en spennende dimensjon. Her er det veldig individuelt hvilket område man ønsker å føre opptegnelser for. Noen krysser arter de har sett i hele verden. Andre konsentrerer seg kun om Norge. Og en god del lager også mer lokale lister, for eksempel innenfor fylker, kommuner, sin egen hage osv. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser.
I Norge er det mest vanlig å føre opptegnelser på hva man totalt har sett i Norge. Noen få fuglekikkere har klart å krysse over 400 arter i Norge. Ofte er det også vanlig å lage årslister i tillegg til totallister.
Hvis du legger inn registreringene dine på Artsobservasjoner, får du automatisk statistikk over observasjonene dine.

Hva regnes som et kryss?
Det finnes ikke noe nedskrevet obligatorisk regelverk når det gjelder kryssing. Men det er en allmenn forståelse blant fuglekikkere at et kryss er en sikker artsbestemmelse ut fra lyd eller ved synsobservasjon.
Burfugler, fugler i fangenskap og rømte parkfugler teller ikke.
Sjeldne arter må være godkjent av NSKF (se funn av sjelden fugl). Inntil observasjonen er behandlet av NSKF, kan krysset regnes med. Hvis observasjonen ikke blir godkjent, strykes krysset.
Man kan krysse ringmerkingsfugler, så lenge de fanges og slippes på normalt vis.

Funn av sjelden fugl
Hvis du er så heldig å finne en sjelden fugl, eller at en vanlig art dukker opp på et unormalt tidspunkt, må den rapporteres inn til regionens komité som behandler slike funn. Komitéene kalles LRSK (Lokal rapport- og sjeldenhetskomité). Er det snakk om veldig sjeldne fugler, blir saken sendt videre fra LRSK til NSKF (Norsk sjeldenhetskomité for fugl).
I rapporten må det forklares litt rundt funnet, og det sendes med eventuell dokumentasjon i form av bilde, video, lyd eller annet.
Den enkleste måten å rapportere på, er å legge inn funnet som vanlig på Artsobservasjoner. Da kommer det automatisk opp en oppfordring om å fylle ut rapport og du får vite detaljene om hva som skal fylles ut.

Hvor kan jeg finne sjeldne fugler?
Noen steder har lettere for å tiltrekke seg sjeldne fugler enn andre. Dette gjelder for eksempel bombeøyer. En del andre områder, spesielt langs kysten, har også en tendens til å produsere den éne sjeldenheten etter den andre. Dette gjelder særlig Lista og Jæren.