Ord og uttrykk om fugler

Enkelte ord og uttrykk dukker opp med jevne mellomrom når man driver med fuglekikking og leser om fugler. Her har vi forklart noen av dem.

Alder

 • Pulli
  Unger som ikke er flyvedyktige.
 • Juvenil
  Flyvedyktige unger med sin første fjærdrakt.
 • Postjuvenil
  Alle aldersgrupper etter den juvenile.
 • Ungfugl
  Upresis betegnelse på en fugl som ikke er voksen ennå.
 • Subadult
  Nesten voksen.
 • Adult
  Fullvoksen og kjønnsmoden fugl.

I enkelte fuglegrupper får individene også kalenderår-betegnelser.
1k betyr perioden fra klekking til 31.12 samme år.
2k er fra 1.1 til 31.12 året etter, og så videre.
Dette ser man ofte i forbindelse med for eksempel rovfugl og måker.

Fjærdrakt

 • Utfarget
  Drakten til en fullvoksen fugl.
 • Praktdrakt
  Paringsdrakt som er mer fargerik eller tydeligere enn på sensommeren. Dette gjelder særlig en del hannfugler blant ender. Drakten beholdes i perioden senhøst – vår.
 • Eklipsedrakt
  Midtsommers og tidlig høst myter mange ender. I denne perioden har også hannene en hunnfarget drakt.
 • Myting
  Skifte av fjærdrakt gjennom en naturlig prosess i løpet av sommeren og høsten. Gamle fjær felles og nye vokser ut. De fleste endene mister til og med evnen til å fly i en kortere periode. Det er i denne perioden de anlegger den mer kamuflerte eklipsedrakten.
 • Sommerdrakt
  Voksen hekkedrakt.
 • Vinterdrakt
  Drakt som anlegges hos de fleste arter etter mytingen sensommer og høst, og som beholdes frem til tidlig vår. Noen arter bærer praktdrakt gjennom vinteren. Denne drakten blir dermed også vinterdrakt. Dette gjelder særlig hannfugler av ender.

Andre ord

 • Art
  En bestand av individer med like trekk, og som kan få fruktbart avkom innbyrdes, men ikke med liknende arter.
 • Biotop
  Naturtype.
 • Hybrid
  Krysning av to forskjellige arter.
 • Jizz
  Form og bevegelsesmønsteret, totalinntrykket av en fugl.

Det finnes også en rekke betegnelser på de forskjellige delene av fuglekroppen. Disse står omtalt i de fleste fuglebøker.