Ugler i Norge

Omtrent alle lar seg fascinere av ugler, og det er vel også derfor uglene har dukket opp i så mange myter, sagn og eventyr opp gjennom historien. Men det er ikke så rart folk blir betatt av ugler. I motsetning til andre fugler, har de et flatt og rundt ansikt. Dette gir de på en måte litt menneskelige trekk. Begge øynene er også plassert fremover, slik som hos oss. Men vi kan definitivt ikke vri på hodet slik som uglene kan. Og vi klarer heller ikke å stirre like lenge og intenst uten å blunke.
Noe annet som er imponerende når det gjelder ugler, er hvordan de kan fly fullstendig lydløst.

Hvor mange uglearter finnes det i Norge?
Her i landet finnes det 9 regelmessig hekkende uglearter:
lappugle, spurveugle, slagugle, perleugle, haukugle, kattugle, hornugle, jordugle og hubro. I tillegg har vi snøugla, som dukker sporadisk opp.
De fleste er nattaktive.

Ugler i Norge

Kan ugler vri hodet helt rundt?
Nei. Som andre fugler, kan de vri hodet omtrent 180 grader. Men ettersom hodefasongen er som den er, og øynene er plassert foran, må uglene vri seg oftere enn andre fugler. Det ser også mer komisk ut når en ugle vrir på hodet, fordi det ser ut som om den ikke har hals.
Så det er nok derfor man legger ekstra godt merke til når ugler vrir på hodet, og at man kan få inntrykk av at de vrir hodet helt rundt.

Er ugler fredet?
Alle ugler i Norge er fredet.

Er ugler trekkfugler?
Jordugle og hornugle er de eneste regulære trekkfuglene av ugler i Norge.

Er alle ugler nattaktive?
De fleste uglene er nattaktive. Men både jordugle og haukugle er delvis dagaktive. Noen er også aktive ved skumring eller morgengry.

Hva betyr «ugler i mosen», og hvor stammer uttrykket fra?
Når noen sier at det er «ugler i mosen», betyr det at det er fare på ferde.
Men da lurer du kanskje på hva dette har med ugler å gjøre. Og hva i all verden gjør de i mosen?
Dette handler egentlig ikke om ugler i det hele tatt. Uttrykket «ugler i mosen» stammer egentlig fra Danmark, og lød antagelig opprinnelig «uller i mosen». Uller er dialekt for ulver, og mosen betyr myra. Altså lurte det ulver på myra.
Etter hvert ble ulven utryddet i Danmark, og uttrykket gikk gradvis over til å bli «ugler i mosen».

Når er det beste tidspunktet for å finne ugler?
Tidlig på våren, helt fra midten av februar og fram til midten av april er det gode muligheter for å høre ugler i rette områder. Du må nok belage deg på å være ute om natten, og du må også være tålmodig og prøve forskjellige steder. Det bør helst være klarvær, vindstille eller svært svak vind, og gjerne mildt. Kjør eller gå for eksempel gjerne langs en skogsbilvei, og stopp med jevne mellomrom for å lytte etter lyder.
Noen ugler synger også om høsten, da gjerne med andre lyder enn på våren.

Hvordan kan man gjenkjenne uglelyder?
Du kan lære deg å kjenne igjen lydene ved hjelp av en app med fuglelyder.
Noen ugler gir sjeldent fra seg lyd før det er helt mørkt. Dette gjelder for eksempel slagugle, lappugle, perleugle og kattugle.
Jordugle, haukugle, spurveugle og hubro kan i motsetning gjerne synge i skumring eller når det begynner å lysne.

Hvilken ugle er lettest å finne?
Perleugle, spurveugle og kattugle er de letteste å høre tidlig på våren.
I hekkesesongen er nok jordugla den enkleste å finne, der den gjerne på dagtid jakter over lavtliggende våtmark, myrer og også åpent terreng i fjellet.
Haukugla, som også er dagaktiv og lever i vierfjellregionen, er mer sjelden. Men dette er en såkalt invasjonsart, så enkelte år kan du se mye mer av den. Haukugla sitter som regel i toppen av trær og speider etter bytte. Den kan derfor være lett å få øye på hvis den er i området. Haukugla blir heller ikke særlig fort skremt, så mulighetene for å forevige øyeblikket med kamera er gode.

Hvor finner man ugler i Norge?
Dette er avhengig av hva slags ugler du ønsker å se, eller om du heller kanskje vil lytte til uglelyder. Man finner ugler i mange forskjellig type biotoper.
Lappugle, slagugle, perleugle og spurveugle er ofte knyttet til bar- og blandingsskog.
Hornugle og kattugle trives godt i kulturlandskap.
Jordugla lever ved åpne områder, både på fjellet, i skogen og langs kysten.
Haukugla foretrekker fjellandskap i bjørkebeltet og høyereliggende barskog.
Hubro hekker i skog med bergskrenter, bratte stup og klipper. Men den hekker også langs kyst og skjærgård.
Snøugla hekker ved sjeldne anledninger i Norge, og da kun når det er smågnagerår. Da holder den eventuelt til på snaufjellet, eller i Finnmark hvor landskapet er like bart. Alternativt på Svalbard.

Sjansene for å finne ugler øker betraktelig hvis du er ute til riktig tidspunkt på året.

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her er noen lokaliteter hvor du kan finne ugler i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.