Tiurleik i Norge

Hva er tiurleik?
Det er rett og slett betegnelsen på storfuglhanner som viser seg fram og slåss for å imponere røyene (hunnfuglene). Som regel er det få tiurer som møtes i en tiurleik. Den tiuren som går seirende ut av kampen får pare seg med de røyene som befinner seg på spillplassen.

Er tiur det samme som orrhane?
Nei, det er to forskjellige arter (se Orreleik). Tiur er navnet på hannen hos fuglearten storfugl. Hunnen heter røy.

Hva slags lyd lager tiuren under en tiurleik?
Lyden er veldig spesiell. Først lager tiuren gjentatte kneppelyder, som ender med noe som minner om en kork som blir trukket opp av en flaske. Den blir etterfulgt av noen merkelige slipelyder.

Bilder av tiurleik

Hvor langt unna kan man høre tiurleik?
Tiurleiken kan ikke høres mer enn noen hundre meter unna.

Hvor kan man finne tiurleik i Norge?
Tiurleik kan være litt vanskelig å finne, men absolutt ikke umulig. Leikene foregår gjerne på mindre høyder eller koller i skogen. Let gjerne i gammel furuskog, på høyder med litt busker, store steiner og tuer. Utenfor selve leik-sesongen kan du se etter ostepopformet ekskrementer. Da får du en indikasjon på hvor de holder til.

Når er det beste tidspunktet for tiurleik?
Perioden mars – midten av mai.
Selve spillingen begynner litt før soloppgang. Det stilner av litt utpå morgenen.

Må man overnatte for å oppleve tiurleik?
Ja. Å oppleve tiurleik uten å overnatte, kan man nesten anse som umulig. Tiuren er relativt sky, og kan fort avbryte leiken hvis den blir forstyrret. Det vil derfor være lurt å rigge seg til i en eller annen form for skjul eller kamuflasje kvelden før. Husk også på at det er viktig å ikke forlate skjulet før leiken er ferdig og fuglene har forlatt stedet. Da unngår du å forstyrre de i leiken.

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her er noen forslag til hvor du kan lete etter tiurleik i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.
Vi oppgir ikke konkret hvor det finnes spillplasser, da storfugl er en sårbar art.