Sjøfugler i Norge

Å studere sjøfugler i Norge vil nok i mange tilfeller gjelde mer dedikerte fuglekikkere, for det innebærer ofte skikkelig ruskevær og en god porsjon tålmodighet. Men du kan gjerne få sett en del ettertraktede arter på denne måten, som ikke er så lett å få sett ellers.
Denne type fuglekikking kalles ofte havfuglspeiding eller sjøfuglspeiding.

Hvilke sjøfugler vil man kunne se under sjøfuglspeiding?
I heldige stunder vil du kunne få se stormfugler, som for eksempel havhest, havsvale, stormsvale, grålire, havlire og balearlire. Ellers er det vanlig å kunne se havsule, lommer, joer, alkefugler, krykkje og forskjellige måker.

Et utvalg av sjøfugl i Norge

Hvordan kan man utføre sjøfuglspeiding?
Det vanligste er å finne seg et ytterpunkt langs kystlinjen, selv om noen få fjorder også egner seg brukbart, og så rigge seg til på noen meters høyde. Det er lurt å finne seg et sted med litt le, så det ikke blir for mye vibrasjon i teleskopet eller nedbør og sjøsprøyt på linsene.
Eventuelt kan du også kikke fra båt, men det kan være mer krevende i form av mangel på komfort og større grad av bevegelse. Et annet forslag er at du kan benytte tiden på en fergetur til å se etter sjøfugl.

Hvilket vær er best for sjøfuglspeiding?

Sterk pålandsvind. Litt smånedbør er heller ikke nødvendigvis negativt. Da vil sjøfuglene trekke inn mot land.

Hvordan oppdager man lettest sjøfugl?
En del av havfuglene flyr like over bølgene, mens andre flyr høyt. I tillegg har du de som svømmer på vannet. Så du må rett og slett følge godt med hele tiden. Kikkert og teleskop er viktige hjelpemidler under sjøfuglspeiding.

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her er noen lokaliteter du kan speide etter sjøfugl i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.

Bombeøyer langs hele kysten egner seg også svært godt for å speide etter sjøfugl.