Rovfugler i Norge

For fuglekikkere er det noe ekstra spesielt å se rovfugler. Ikke bare fordi rovfugler er sjeldne, men også fordi det er utrolig fascinerende å betrakte dem når de jakter.

Rovfugler i Norge:
I Norge hekker det falker, fiskeørn, ørner, våker, hauker og kjerrhauker. Totalt hekker 15 forskjellige rovfuglarter regelmessig i Norge.

Hekkende rovfugler i Norge

Hva er rovfugler?
Rovfugler er fugler som lever av andre dyr.
Som regel blir ugler kategorisert i en egen gruppe, selv om disse også gjerne lever av samme næringsgrunnlag.

Hva spiser rovfugler?
Det kan være fugler, pattedyr, krypdyr, smågnagere, fisk og annet. Kun fiskeørn lever utelukkende av fisk.

Hvilken rovfugl er den største i Norge?
Havørn. Den har et vingespenn på inntil 245 cm.

Er rovfugler fredet?
Alle rovfugler i Norge er fredet.

Hvordan kan man gjenkjenne rovfugler?
I motsetning til de fleste andre fugler, er en rovfugl som regel lettest å artsbestemme mens de flyr eller svever. Forsøk å legge merke til størrelse, farger, mønster under vingene og kroppen ellers, stjertform, og oppførsel.
Alle rovfuglene har «fingre» ytterst på vingene, men det synes mindre hos falkene. Falkene har spissere vinger.
Notér gjerne opplysningene så raskt som mulig, for detaljer blir gjerne fort glemt før du får sjekket tegninger og opplysninger opp mot en fuglebok. Ta gjerne også bilder hvis du får mulighet. Det kan lette jobben med å huske detaljene.

Et utvalg av sjeldne rovfugler i Norge

Kan man få rovfugl på fuglebrettet?
Så absolutt. Da er det som regel spurvehauk eller hønsehauk.

Hvor finner man rovfugler i Norge?
Det kommer an på hvilke arter du ønsker å se, ettersom de lever i forskjellig type biotop. Så du må oppsøke litt forskjellig type terreng. Se gjerne omtalen av de forskjellige lokalitetene, for å finne noe som passer for deg.
Tidspunktet for når du ønsker å se rovfuglene er også avgjørende. Vår- og høsttrekket er gode tidspunkter for å se rovfugl, for da kan du finne flere arter på ett og samme sted. Du trenger heller ikke å være like forsiktig som under hekkeperioden, selv om du selvfølgelig alltid bør utvise hensyn.
Det er en ekstra spesiell opplevelse å se rovfugler, som under trekket svever i skruformasjon oppover på varme vinder, såkalte termikker. Samtidig er det for eksempel også utrolig fascinerende å betrakte kjerrhauker når de jakter lavt over myr- og våtmarksområder etter bytte. Adrenalinet øker for eksempel også når vandrefalken kommer susende over vaderflokkene og skaper fullstendig furore, eller når fiskeørna stuper ned etter fisk. Så anbefalingen blir å prøve litt forskjellig.

Finnes det rovfugler på Svalbard?
Bortsett fra sporadiske besøk av snøugle og grønlandsjaktfalk finnes det ikke rovfugler på Svalbard. Men polarmåkene der lever blant annet av egg, fugleunger og voksne alkekonger.

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her er noen anbefalte steder å lete etter rovfugler i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.