Ringmerking av fugler

Hvis du virkelig ønsker nærkontakt med fuglene, er det muligheter for å kunne få være med på ringmerking av fugler.

Hva er ringmerking av fugler?
Du har kanskje lagt merke til at noen fugler har en liten ring rundt foten. På denne ringen står det en kode, og den har en viktig funksjon. Fordi denne koden kan avleses av personer over hele jorden, har man kunnet lære mye om for eksempel fugletrekket, levealder, og hvordan fjærdraktene forandrer seg i løpet av årstider og levealder. Dette er selvfølgelig viktig kunnskap generelt, men også særdeles viktig i forbindelse med fuglevern.

Ringmerking av fugler

Er ringmerking skadelig for fuglene?
Hovedsakelig nei.
Det brukes spesialkonstruerte nett for å fange fuglene. Disse kalles mistnett, og er meget skånsomme og kontrolleres hyppig. Derfor er det er svært sjeldent at fugler tar skade av dette. Noen ganger bruker man også spesialkonstruerte feller, som kalles ruser.
Det er heller ikke uvanlig å ringmerke unger ved reir.
Ringen består som oftest av aluminium og hindrer ikke fuglen i å leve på normal måte.
Alle som utfører ringmerking må ha gjennomgått kurs og opplæring, med påfølgende eksamen. På denne måten sikrer en seg at fuglene ikke tar skade av ringmerkingen.

Hvor bør man henvende seg for å være med på ringmerking?
Det er greit å merke seg at ringmerkingsaktiviteten kan være litt varierende til tider, så det er fornuftig å kontakte den aktuelle fuglestasjonen eller lokale foreningen for mer detaljerte opplysninger. Kontaktopplysninger kan fås hos Ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum. Dit rapporteres all data fra hele Norge når det gjelder ringmerking av fugler.

Her er noen områder hvor det foregår ringmerking av fugler i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.