Nattsangere i Norge

Å være på nattsangertur for første gang, blir for mange en slags åpenbaring. Man blir overrasket over hvor mange fugler som helst synger når det er mørkt. Og man blir veldig fascinert over de mange merkelige lydene og fantastiske varierte sangene, som skaper en spesiell atmosfære gjennom natten.

Hva er en nattsanger?
Dette er hovedsakelig trekkfugler som kun er her noen få måneder i løpet av sommerhalvåret, og de synger nesten kun når det er mørkt. Unntaket er rørsanger og sivsanger, som også ofte høres på dagtid.

Hva er en nattsangertur?
En nattsanger tur er rett og slett en fugletur på natta, hvor en forsøker å finne nattsangere. De fleste fuglekikkere unner seg noen våkenetter i løpet av forsommeren til denne aktiviteten. Anbefalt tidspunkt for nattsangerturer er midten av mai og juni, og gjerne mellom klokka 23.00 – 06.00.

Hvilke arter kan man høre på en nattsangertur?
På nattsangerturer kan man for eksempel høre nattergal, myrsanger, rørsanger, sivsanger, vaktel, åkerrikse, myrrikse, vannrikse (ikke trekkfugl), og nattravn. Er du ekstra heldig, kan du også få høre elvesanger, busksanger, gresshoppesanger, trostesanger eller rørdrum.

Et utvalg av vanlige nattsangere i Norge

Hvordan kan man skille nattsangere fra hverandre når man ofte ikke ser fuglene?
Svaret er ganske enkelt. Man må lære seg lydene. Det kan man for eksempel gjøre ved hjelp av en fugleapp. Du kan også dra ut med noen lokalkjente fuglekikkere, som kan lære deg de forskjellige lydene.

Hvor er det best å dra på nattsangertur?
Det typiske terrenget for nattsangertur er våtmarksområder og kulturlandskap. Busker og trær i nærheten av rolige elver og kanaler er fine steder for nattsangere. Det samme gjelder siv og takrørskog. Grøftekanter ved jorder kan også være bra, særlig hvis det ligger med tilknytning til småvann eller kanaler.
For å lete etter nattravn, må du oppsøke steder med tørr furuskog, gjerne små åskammer eller høyder.

Du bør ikke ha for store forhåpninger om å få se de nattaktive fuglene. Ikke bare på grunn av redusert lys, men også fordi de ofte gjemmer seg godt i buskaset. Når det er sagt, vil lydopplevelsen mer enn oppveie det at du nødvendigvis ikke får se fuglene.

Det er lettest å finne nattsangere på østlandet.

Et utvalg av sjeldne nattsangere i Norge

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her er noen forslag til hvor du kan finne nattsangere i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.