Måker i Norge

«Måker??» vil nok noen si. «Det må være for spesielt interesserte…»
Og det er for så vidt riktig.
Selv om ikke måkene innbyr til vakker fuglesang, og ved første øyekast kan se relativt like ut, så er det svært mye variasjon også innenfor denne sjangeren.

Hvor mange måkearter hekker i Norge?
7 måkearter hekker i Norge utenom Svalbard.

Hvilke måker har vi i Norge?
Hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak, sildemåke og krykkje, er alle vanlige måkearter som hekker på fastlandet i Norge. Dvergmåke hekker noen få steder i landet.
Andre måker som observeres, kan betegnes som sjeldne. De som oftest observeres av de sjeldne, er polarmåke og grønlandsmåke.

På Svalbard hekker også polarmåke, ismåke og sabinemåke. Det er også gode sjanser for å finne andre interessante måker der.

Hekkende måker i Norge

Hvorfor spesialiserer noen fuglekikkere seg på å artsbestemme måker?
Mange fuglekikkere ser på det å klare å skille måkene fra hverandre, aldersbestemme og artsbestemme dem, som en artig utfordring. Med denne kunnskapen blir det også lettere å finne sjeldne måker når de dukker opp.

Hvordan kan man lære seg å artsbestemme måker?
Det er like greit å være forberedt på at dette krever trening. Det beste tipset er, ved hjelp av en fuglebok og observasjoner, å bli kjent med blant annet farger på fjærdrakt, nebb og bein. Lyder er også nyttig å lære seg.
De fullvoksne fuglene er vanligvis ikke så vanskelige å artsbestemme.
Utfordringen er mellomfasene inntil de blir fullvoksne. De forskjellige måkeartene bruker nemlig ikke like lang tid på denne prosessen. Og i løpet av denne perioden endrer fjærdrakten seg for hvert år. Det samme gjelder nebb- og beinfarge.
Noen arter blir voksne i løpet av omtrent 2 år, mens andre ikke blir voksne før det har gått vel 4 år. Dette betyr altså at en ungfugl av én art under oppveksten, kan ligne på en litt eldre ungfugl av en annen art. Dette til tross for at de vil se ganske ulike ut som voksne.
Ikke nok med det, men måkene endrer også fjærdrakt i forhold til årstid. Nå begynner du sikkert å få et bilde av hvorfor dette krever trening.

Et annet godt tips, er å ta bilder av måker. Så kan du studere fjærdraktene i detalj i etterkant.

Et utvalg av sjeldne måker observert i Norge

Hvor kan man finne måker i Norge?
Nær sagt over alt. Hvis du vil studere måker på nært hold og lete etter sjeldne måker, er de beste stedene fiskehavner eller byparker. Ta gjerne med noen brødbiter, så blir du raskt populær. Hvis du takler litt stram lukt, er også søppelfyllinger ideelle steder for å studere måker.

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her er steder hvor du kan ha håp om å finne sjeldne måker i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.