Hakkespetter i Norge

Mange vil betegne hakkespetter som ganske morsomme fugler – både på grunn av de flotte fargene, men også fordi de har en ganske særpreget profil og oppførsel. Samtidig kan de også skape irritasjon når de dundrer løs på husvegger. Så det er kanskje ikke så rart at hakkespetter har fått både morsomme og irriterende roller i tegnefilmer.

Hvor mange hakkespetter finnes det i Norge?
Vi har 7 ekte spettearter i Norge, i tillegg til vendehals. De syv spettene er flaggspett, dvergspett, hvitryggspett, grønnspett, gråspett, svartspett og tretåspett.

Hakkespetter i Norge

Er hakkespetter trekkfugler?
Vendehalsen, som ser ganske annerledes ut enn de andre, er den eneste som trekker sørover om vinteren. Det er også den eneste som ikke hakker ut hull, men heller finner seg en «ferdig bolig».

Er hakkespetter fredet?
Ja, alle hakkespettartene i Norge er fredet.

Hvor store er hakkespettene?
Størrelsene varierer helt fra dvergspett, som er på størrelse med en bokfink, til svartspett, som er på størrelse med en kråke.

Hva spiser hakkespetter?
Hakkespetter lever hovedsakelig av innsekter. Se også fugler i hagen.

Hvorfor får ikke en hakkespett hjernerystelse når den hakker?
Først og fremst fordi de har et ekstra tykt og støtdempende kranium, som gjør at hjernen blir beskyttet. I tillegg er nebbet konstruert på en måte som gjør at det virker støtdempende, og de har også en sterk nakke.

Hvor finner man hakkespetter i Norge?
Akkurat som med andre type fugler, må man oppsøke litt forskjellig type biotop, for å få med seg hele utvalget. Generelt kan man si at gammel skog, spesielt edelløvskog, er populært blant mange av hakkespettene.

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her kan du finne hakkespetter i Norge

Selv om hakkespetter finnes nesten overalt i landet, har vi satt opp noen turforslag hvor det er lettere å finne hakkespetter i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.