Fuglefjell i Norge

Å besøke et fuglefjell i Norge er en fantastisk opplevelse, uavhengig om man er interessert i fugler eller ikke. Bare naturopplevelsen i seg selv, med stupbratte klipper og brusende hav, gjør et mektig inntrykk.
Men fuglene er på en måte kronen på verket, som blåser liv i hele fjellet.

Hvilke fugler kan man se ved et fuglefjell?
Mange av fugleartene i fuglefjell har et spesielt utseende, og noen synes kanskje de ser litt pingvin-aktige ut.
De artene som er typiske for fuglefjell i Norge, er lunde, havsule, krykkje, havhest, lomvi, polarlomvi (hovedsakelig på Hornøya og Svalbard), alke, alkekonge, stormsvale, havsvale, toppskarv, storskarv og teist.
Noen fuglefjell har flere arter enn andre.

Bilder fra fuglefjell

Hva er et fuglefjell?
Fuglefjell er en klippe ved kysten med mange mindre fjellhyller. Klippene er ofte stupbratte, og fuglene hekker i kolonier i disse fjellveggene. Reirene ligger tett i tett, ved siden av hverandre på de små fjellhyllene.

Er det lett å besøke fuglefjell i Norge?
Enkelte fuglefjell er lettere tilgjengelig enn andre, og er godt merket med stier som en kan følge. Andre fuglefjell kan kun betraktes fra båt, men gir allikevel en spektakulær opplevelse.

Hvilket fuglefjell i Norge er lettest å besøke?
Runde er nok det som mange vil betrakte som lettest tilgjengelig, ettersom det er veiforbindelse dit og veldig god informasjon på stedet.
Ellers finnes det noen flere steder, som er forholdsvis lett tilgjengelig, men det kreves båt eller ferge for å komme dit. Et eksempel på det, er Hornøya og Reinøya naturreservat, som ble godt kjent gjennom NRK for en tid tilbake. På Hornøya kommer du svært nærme fuglene.

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her er et utvalg av fuglefjell i Norge

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.