Fjellfugler i Norge

Selv om du kan finne typiske fjellarter i lavlandet under trekktiden, er det noe eget å studere de i sitt rette element – i fjellet. Fjellfuglene utfyller den mektige naturen på en perfekt måte, og flere av dem har også ganske underholdende paringsritualer som kan være artig å bivåne.

Hva er typiske fjellfugler i Norge?
På snaufjellet kan du for eksempel finne arter som fjellrype, boltit, fjelljo, fjellerke og snøspurv.
Litt lavere i terrenget vil du for eksempel ha større sannsynlighet for å se myrhauk, haukugle, lappspurv, gulerle, orrfugl, lirype, blåstrupe, dobbeltbekkasin, svømmesnipe og lavskrike.
Fjellvåk og tårnfalk er ganske vanlig i begge høyder.

Et utvalg av fugler du kan se i fjellet

Hvilket tidspunkt er best for å se på fugler i fjellet?
I juni og første halvdel av juli er det mest liv. Ettersommeren og tidlig høst er også en spennende tid. Du finner mye rovfugl i fjellet i denne perioden. Tommelfingerregelen er at når snøen forsvinner, livner det virkelig til i fjellet. Da er det også mer fremkommelig for de som ønsker seg en fjellopplevelse med mye fugl. Når det er sagt, må du alltid regne med mindre antall fugl i fjellet enn i lavlandet. Men opplevelsen blir ikke noe dårligere av den grunn, da naturen og de spesielle artene veier opp for kvantiteten.
Hvis du ikke har anledning til å ta en tur i fjellet, kan det være et alternativ å se etter typiske fjellarter i lavlandet eller langs kysten i trekkperiodene.

Hvordan kan man finne flest mulig forskjellige fugler i fjellet?
For å få med seg de fleste fjellartene, er det viktig å besøke både bart snaufjell og litt mellomhøyt terreng med litt vierkratt og lave trær, for eksempel fjellbjørk.
Alternativt kan du finne fjellfugler også i lavlandet i Finnmark og på Svalbard, da landskapet ofte minner om fjellterreng.

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser.

Her er noen forslag til hvor du kan finne fugler i fjellet

Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten.