Personvern

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger
Denne hjemmeside er drevet og eiet av
Erik Alexander Hansen
Elvebredden 19
1534 MOSS
Norge
E-mail: erik@birdingbed.no
Telefon: 916 65 816

Bilder på birdingbed.no
Vi gjør oppmerksom på at det er copyright på samtlige bilder på birdingbed.no. Fotografen har opphavsretten, og må kontaktes hvis det ønskes å benytte bildene i en annen sammenheng.

Hjemmesiden benytter cookies
Hjemmesiden benytter cookies. En nærmere beskrivelse av hva cookies er, og hva dette benyttes til, finner du nedenfor.

Hva er en cookie?
En cookie er en liten tekst-fil som lagres på din PC. Dette gjøres for å kunne kartlegge besøk på hjemmesiden og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst. Det er ikke et program og inneholder ikke virus.

Hvorfor benyttes cookies?
Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. De hjelper oss også til å få et overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi kan optimalisere den til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. om du tidligere har besøkt siden, hvilke undersider, hvor lenge, og på hvilket språk. Vi samler altså informasjon som er nødvendig for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg. Brukertallene benyttes også som informasjon overfor annonsører.

Lovpålagt å informere om cookies
Fra og med 25. juli 2003 gjelder loven om Elektronisk kommunikasjon. I kapittel 6, § 18 behandles integritetsvern. Det første avsnittet lyder som følger: ”Elektroniske kommunikasjonsnett kan brukes til å lagre eller få tilgang til informasjon som er lagret i en abonnents eller brukers terminalutstyr kun hvis abonnenten eller brukeren får informasjon av den som er ansvarlig for personopplysningene, om hensikten med behandlingen og samtidig får anledning til å hindre slik behandling». Det betyr at alle som besøker et nettsted, skal informeres om at nettstedet bruker cookies. Brukeren skal også få anledning til å hindre cookies.
Videre sier paragrafen følgende: ”Dette er ikke til hinder for lagring eller tilgang som er nødvendig for å utføre eller gjøre det lettere å overføre en elektronisk melding via et elektronisk kommunikasjonsnett, eller som er nødvendig for å levere en tjeneste som brukeren eller abonnenten uttrykkelig har bedt om.”

Hvis du ikke aksepterer bruken av cookies, kan du stenge av cookies i nettleserens innstillinger. Da er det fare for at enkelte funksjoner på birdingbed.no ikke fungerer som de skal.

Cookiedeklarasjonen oppdateres hver måned av Cookie Information. Hvis du har noen spørsmål, så skriv til info@cookieinformation.com.