Intensjonen med Birdingbed

Vårt ønske er at så mange som mulig oppdager hvor givende fuglekikking er. Ikke bare er det en artig hobby, men det har også positiv fysisk og psykisk helsegevinst og skaper miljøbevissthet.
All bruk av birdingbed.no er gratis, og du trenger ikke noe medlemskap for å benytte deg av opplysningene som legges ut. Det vil også være gratis å delta i våre konkurranser.
For å kunne få gjennomført alle ønskelige elementer, noe som krever både mye tid og ressurser, har vi lagt inn noen muligheter for annonsering.
Webportalen er politisk og religiøs nøytral.

Hvordan kan du som bruker være med på å forbedre birdingbed.no?

Vi er veldig åpen for innspill på forbedringer av sidene. Noen ting er helt sikkert gjennomførbart, mens andre ting kan være vanskeligere. Alt er avhengig av ressurser i form av tid, helse, økonomi, og andre elementer.
Send oss gjerne tips om lokaliteter som kanskje ikke har fått så stor oppmerksomhet som de burde. Bilder får vi aldri nok av, uansett om de er fra ukjente eller kjente lokaliteter. Se mer om dette under bilder.
Skulle du også oppdage faktafeil eller at det mangler en opplysning som burde vært med, så fortell oss gjerne om dette også.
Det er også mulig å gi økonomisk støtte via Vipps. Nummeret er 96702.