Om oss – Birdingbed.no

Hvem står bak www.birdingbed.no?
Birdingbed.no er laget av to hobbyornitologer – Erik A. Hansen og Kenneth T. Lunna. Underveis har vi også fått assistanse av hobbyfotograf Charlie Hulthin (hulthin.org).

Intensjonen med www.birdingbed.no
Vårt ønske er at så mange som mulig oppdager hvor givende fuglekikking er. Ikke bare er det en artig hobby, men det har også positiv fysisk og psykisk helsegevinst og skaper miljøbevissthet.
All bruk av birdingbed.no er gratis, og du trenger ikke noe medlemskap for å benytte deg av opplysningene som er lagt ut. Vær oppmerksom på at bilder ikke kan benyttes i andre sammenhenger uten fotografs godkjennelse.

For å kunne få gjennomført dette prosjektet, noe som krever både mye tid og ressurser, har vi lagt inn noen muligheter for annonsering.
Webportalen er politisk og religiøs nøytral.

Om oss - birdingbed
Erik A Hansen (f.1975)
Om oss - birdingbed
Kenneth T Lunna (f.1976)

Hvorfor navnet birdingbed.no?

Birding er det engelske ordet for fuglekikking. Det engelske ordet for seng – bed, knyttes ofte opp mot overnatting. Ettersom lokalitetssidene på www.birdingbed.no hjelper deg med å finne en god kombinasjon av både fuglekikking og overnatting, tenkte vi at dette ville være et passende navn. Det er også særdeles enkelt å huske.

Vår logo
Vi vil rette en stor takk til Odd Gunnar Holsen i A7 Print AS for design av logo.