Om oss – Birdingbed.no

Hvem står bak www.birdingbed.no?

Birdingbed.no drives av to hobbyornitologer  – Erik A. Hansen og Kenneth T. Lunna.
Erik har holdt på med fuglekikking i rykk og napp hele livet, mens Kenneth er relativ fersk som fuglekikker.
Vi lever begge med helseutfordringer, men finner stor glede i fuglelivet. Ønsket vårt er å kunne leve av hobbyen, samtidig som vi gratis kan videreformidle viktig og inspirerende kunnskap til andre.
Les mer om dette under Intensjonen med Birdingbed.

Om oss - birdingbed
Erik A Hansen (f.1975)
Om oss - birdingbed
Kenneth T Lunna (f.1976)

Hvorfor navnet birdingbed.no?

Birding er det engelske ordet for fuglekikking. Det engelske ordet for seng – bed, knyttes ofte opp mot overnatting. Ettersom lokalitetssidene på www.birdingbed.no hjelper deg med å finne en god kombinasjon av både fuglekikking og overnatting, tenkte vi at dette ville være et passende navn. Det er også særdeles enkelt å huske.

Vår logo
Vi vil rette en stor takk til Odd Gunnar Holsen i A7 Print AS for design av logo.