Fuglekikking på Jomfruland

Jomfruland er den største øya i Jomfruland Nasjonalpark, og er en aldri så liten naturperle. Dette er en flat 7 kilometer langstrakt øy, og som er 1 kilometer på det bredeste. Du er avhengig av ferge, taxibåt eller privatbåt for å ankomme øya, som ligger 4,5 kilometer fra nærmeste fastland.

Jomfruland er stort sett bygd opp av leire, sand og stein. Rullesteinstrender dominerer mange steder, særlig på utsida av øya. Vegetasjonen er svært variert, og du finner frodig edelløvskog over store deler av øya. I mai kan du også oppleve fantastisk hvitveisblomstring. Ellers finner du også kulturlandskap, strandenger, kratt, nakne knauser, granskog, furuskog, og et lite tjern på øya. Så alt ligger til rette for et rikt fugleliv.

Sponsorer

Kart over Jomfruland

Punkt
1Kråka
2Fugletårnet på Øytangen
3Eikeskogen
4Østre Saltstein
5Tårnbukta
6Tårnbrygga
7Aasvik brygge
8Kubukta
9Skadden

Fugler på Jomfruland
Jomfruland er en virkelig begivenhet for fuglekikkere. Dette er både et av landets beste trekksteder, samtidig som det er én av landets beste bombeøyer. Det er registrert om lag 330 arter på og ved Jomfruland, og bare Lista overgår stedet i artsmangfold. Oversikten over sjeldne fugler på denne siden forteller litt om potensialet for hva du kan oppleve av fugler og fugleliv på Jomfruland. I tillegg har øya også et svært interessant utvalg av hekkende arter. Artene har riktig nok variert en del opp gjennom årene, men både østsanger og pirol er oppsiktsvekkende eksempler på hva som har hekket her. Det har faktisk hekket over 90 forskjellige arter på øya, men kun 40-50 av disse hekker årlig.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Rullesteinstrender, våtmark, kulturlandskap, edelløvskog, skjærgård.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet, men svært spennende i trekktidene.
Fugletårn:Ja, punkt 2 - Øytangen.
Terreng:Flatt til delvis kupert.
Lokal forening:Jomfruland fuglestasjon.
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Vindtett og varmt turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Jomfruland Fuglestasjon
Jomfruland Fuglestasjon er én av to stasjoner som drives av Norsk Ornitologisk Forening.
Den ble opprettet i 1972, og gjør et omfattende arbeid både når det gjelder ringmerking og trekktelling. Den hyppige aktiviteten har i stor grad dannet grunnlaget for alle de oppsiktsvekkende artsregistreringene. Stasjonen tar gjerne imot besøkende grupper, også fra barnehager og skoler. Da kan man få omvisning og i tillegg oppleve ringmerking av fugler. Se hjemmesiden til Jomfruland Fuglestasjon for ytterligere informasjon både om øya Jomfruland, fuglelivet, fuglelokaliteter, dyrelivet, besøksopplysninger og annet. Anbefales!

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Anders Faugstad Mæland via hjemmesiden Birdwatching Norway.

Visste du at…

…pirol er logoen til Jomfruland fuglestasjon? Passende ettersom pirol har hekket mange ganger på øya, og blir observert stort sett hvert år.

…gråstrupedykker er den mest vanlige av dykkerne ved Jomfruland?

…det er observert om lag 330 arter på og ved Jomfruland?

Fuglearter sett i området

Landskapsbilder

Et utvalg av fugler ved Jomfruland

Sjeldne fugler
Her er noen eksempler på sjeldne gjester som har vært innom Jomfruland. Mange av dem er registrert flere titalls ganger, og noen av dem i tresifret antall (ikke samtidig):

Dvergsvane, dverggås, stripegås, snøgås, rødhalsgås, niland, mandarinand, amerikakrikkand, amerikasvartand, brilleand, gulnebblom, svartbrynalbatross, gulnebblire, storlire, grålire, havlire, balearlire, havsvale, stormsvale, silkehegre, egretthegre, svartstork, stork, rosenflamingo, svartglente, glente, slangeørn, steppehauk, enghauk, aftenfalk, dvergtrappe, stylteløper, avosett, sibirlo, tobeltelo, hvitbrystlo, bonapartesnipe, rustsnipe, alaskasnipe, polarsvømmesnipe, polarjo, sabinemåke, svartehavsmåke, kaspimåke, grønlandsmåke, polarmåke, dvergterne, rovterne, svartterne, hvitvingesvartterne, splitterne, polarlomvi, turteldue, gråseiler, alpeseiler, bieter, hærfugl, kalanderlerke, dverglerke, topplerke, trelerke, amursvale, tartarpiplerke, markpiplerke, lappiplerke, vannpiplerke, sitronerle, sørnattergal, blåstjert, asiasvartstrupe, isabellasteinskvett, ørkensteinskvett, gresshoppesanger, elvesanger, tartarsanger, åkersanger, busksanger, trostesanger, rødstrupesanger, hauksanger, østsanger, gulbrynsanger, blekbrynsanger, brunsanger, rødtoppfuglekonge, dvergfluesnapper, pirol, rødhalevarsler, krattvarsler, rødhodevarsler, svartkråke, rosenstær, gulirisk, polarsisik, båndkorsnebb, langhalefink, vinterjunko, hortulan, vierspurv, dvergspurv, kornspurv, brunhodetrupial.