Fuglebrett

Et fuglebrett eller en fuglemater er nesten nødvendig når du skal mate fugler. Men det behøver ikke bli dyrt og gå til anskaffelse av en fuglemater. Det skal sies at rent estestisk er gjerne de fuglebrettene man får kjøpt i butikk penere å se på. Dette er dog noe fuglene bryr seg lite om, og til syvende og sist er det for fuglene du mater. Om du ønsker det praktiske eller det estetiske, bestemmer du selv. Og det er fullt mulig å kombinere.

Enkle matere kan lages av melkekartonger eller plastflasker. Det finnes mange forskjellige fuglebrett du kan få kjøpt, og det er opp til deg selv og lommeboken hva du ønsker.

Plassering
Hvor du plasserer fuglebrettet kan ha mye å si for om du får storinnrykk eller bare noen streifgjester. Fugler har noen fiender som de ønsker å gjemme seg fra. Det kan derfor være lurt å plassere fuglebrettet eller materen i nærheten av busker eller trær. Alternativt kan du spørre en skogeier om du kan skjære ned en liten busk du kan sette i nærheten av fuglebrettet. Fuglene føler seg mye tryggere når de kan gjemme seg litt bort, og da kommer det også oftere besøkende.

Det er flott å se på fuglene når de kommer på fôringsplassen. Sørg for at du plasserer fuglebrettet slik at du også kan ha glede av å studere dem. Gjerne slik at du har god utsikt fra kjøkken- eller stuevinduet. Det gjør det også lettere å ta bilder av de, om du skulle få lyst til det.

Skjerming mot større arter eller dyr
Ikke alle ønsker at skjæra eller kråka skal spise opp all maten, eller skremme vekk de mindre fuglene. Det finnes matere som er utstyrt med netting som slipper inn de små fuglene, og holder store fugler og ekorn unna. Du kan også lage et slikt skille selv ved hjelp av netting. Husk å holde katten unna. Mange katter går ikke av veien for en småfuglmiddag. Om du skal mate fugler, er det fint å gjøre det et sted katten ikke kommer til, eller skjerme fuglebrettet mot katten.

Hygiene
Det er viktig at man holder fuglebrettet eller materne rene, slik at det ikke blir framvekst av bakterier eller virus, som kan skade fuglene. Spesielt gjelder dette fuglebrett der fuglene kan gå omkring i maten. De har lett for å gjøre fra seg der det måtte passe, og det passer sjeldent i matfatet til andre fugler. Bruk hansker når du skraper vekk avføring eller rengjør på andre måter.
Om du er flink til å mate regelmessig, slik at fôringsplassen ikke går tom for mat bidrar også dette til å holde en god hygiene.

Fyll jevnlig på med mat
Har du først begynt å mate fuglene, venner de seg til hvor de kan få mat. I kalde perioder kan slutt på mat på fôringsplassen være dramatisk. Om de ikke får den maten de har vent seg til, fryser de fort i hjel på de kaldeste vinterdagene. Det er derfor viktig å tenke over om du har mulighet til å mate de vinteren igjennom. Du kan kanskje få hjelp til å etterfylle materne om du skulle reise bort en lengre periode.

Innsendte bilder av fuglebrett