Fuglekikking i Øygarden

Bergensere har ikke lang vei til gode fuglelokaliteter. Et eksempel på det er Øygarden, som er en særdeles spennende øygruppe, like nord-vest for Bergen. Beliggenheten og landskapet gjør området perfekt for fuglekikking.

Øyene ligger på rekke og rad, så de skaper en fin ledelinje for fugler på trekk. Landskapet består for det meste av svaberg, knauser, lyngheier, barskog og noe våtmark. Området tiltrekker seg stadig sjeldenheter. Disse kan du naturlig nok finne ved tradisjonelle utkikkspunkter, men også ved å være oppmerksom på det som rører seg ved alle beitemarker, busker, trær, hager og beplantning. Dette merker man spesielt i trekktidene, men øygruppa har rikt fugleliv året rundt. Om vinteren kan du for eksempel finne havdykkender, dykkere, islom, fjæreplytt, vandrefalk og havørn i området.
Lenger ned på siden finner du en kort beskrivelse av noen av fuglelokalitetene i Øygarden.

Sponsorer

Kart over Hellesøyna og Seløyna

Punkt
1Hellesøyna
2Hjelme, (vest)
3Hjelme, øst
4Sele

Hellesøy
Hellesøy, offisielt Hellesøyna, er den ytterste av øyene i Øygarden med fastlandsforbindelse. Her kan du nyte både naturskjønne omgivelser og rikt fugleliv. Noen eksempler på sjeldne fugler som er observert her er gulnebblom, polarjo, polarmåke, brunsanger, svartkråke, rosenstær, båndkorsnebb og dvergspurv.
Fra Hellesøy har du også muligheten til å ta ferge til Herna, som er en egen liten bombeøy utenfor øyene med fastlandsforbindelse.

Kart over Nautnes og Tjeldstø

Punkt
1Nautnesvågen
2Skjold
3Grønhøyen
4Observasjonsskjulet, Tjeldstø naturreservat
5Buss-skuret ved Husvatnet
6Solberg
7Dåvøy

Tjeldstø
Tjeldstø på Alvøyna, har et hyppig besøkt våtmarksområde. Her finner du også de to eneste fugleskjulene i Øygarden, det éne utrolig nok i form av et busskur.
Lynghei, småvann og myrer dominerer landskapet her, noe som skaper grunnlag for et rikt fugleliv året rundt. Noen av de vanligste hekkefuglene er stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, siland, storspove, tjeld, rødstilk, enkeltbekkasin, gråmåke, svartbak, sildemåke, makrellterne og rødnebbterne. I trekktidene vil du finne et svært godt utvalg av blant annet ender og vadere her, og om vinteren er Tjeldstø et av Hordalands viktigste steder for sangsvaner. Du kan også få sett en del ender og gjess om vinteren, så lenge vannet er åpent.

Også Tjeldstø har hatt besøk av sjeldne gjester. Noen eksempler er dvergsvane, stripegås, amerikakrikkand, egretthegre, åkerrikse, myrrikse, alaskasnipe, dvergmåke, gulbeinmåke, grønlandsmåke, polarmåke, tartarpiplerke, myrpiplerke, sitronerle, hauksanger, gulbrynsanger, rosenvarsler, svartkråke, båndkorsnebb og konglebit.

Kart over Herdlevær, Skogsøyna og Ona

Punkt
1Herdlevær
2Breivik
3Stemmevatnet
4Skogsøytuva

Herdlevær
Herdlevær ligger like nord for Skogsøy. Det som gjør Herdlevær mest interessant er potensialet for trekkende bomber. Busker, trær, beitemark og hagebeplantning, trekker til seg en spennende blanding av småfugl. Dette gjelder spesielt om høsten. Potensialet her kan gjøre det fristende å glemme alle regler for privat eiendom, men vis respekt for de få fastboende.
Svartbrynalbatross, dvergmåke, grønlandsmåke, polarmåke, turteldue, tartarpiplerke, sibirpiplerke, lappiplerke, sitronerle, sibirjernspurv, svartrødstjert, asiasvartstrupe, sumpsanger, busksanger, hauksanger, østsanger, fuglekongesanger, gulbrynsanger, dvergfluesnapper, rødhalevarsler, svartkråke, rosenstær, polarsisik, båndkorsnebb, dvergspurv og svarthodespurv er noen av artene som har dukket opp én eller flere ganger.

Skogsøy
Skogsøy har mange av de samme hekkende artene som de andre øyene i Øygarden, som for eksempel heipiplerke, skjærpiplerke, linerle, jernspurv, gjerdesmett, rødstrupe, svarttrost, rødvingetrost, løvsanger, tornsanger, ravn, brunsisik og tornirisk. Men Skogsøy stikker et lite stykke ut fra kystlinjen, og er perfekt for sjøfuglspeiding. Med litt pålandsvind og ruskevær kan dette stedet by på en skikkelig minneverdig opplevelse i form av havsuler, lommer, alkefugler, lirer, joer og annet spennende. Mai og juni er de beste månedene for sjøfuglspeiding, men det er ingenting i veien for å starte sesongen tidligere enn dette. Det kan også være ganske bra forhold for sjøfuglspeiding på sensommeren og utover høsten.
Mange havsvaler har blitt ringmerket på Skogsøy.

Ona
Ona, som ikke må forveksles med øya Ona utenfor Møre-kysten, er et fint stoppested for fuglekikkere. Det ligger for eksempel veldig praktisk til på vei ut til Skogsøy og Herdlevær, og potensialet for sjeldenheter er absolutt til stede. Sjeldne arter som niland, aftenfalk, grønlandsmåke, turteldue, tartarpiplerke, lappiplerke, svartrødstjert, hauksanger, gulbrynsanger, svartkråke, båndkorsnebb, trompeterfink og dvergspurv er sett her.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Kystlandskap med mye svaberg og noe våtmark.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet med størst aktivitet i trekktidene.
Fugletårn:Fugleskjul ved Tjeldstø.
Terreng:Delvis kupert.
Lokal forening:NOF Bergen lokallag.
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Vindtett turtøy. Ha gjerne med regntøy og noe varmt tøy i tillegg.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

… perioden 10-31. mai 2015 ble det registrert 142 polarjo på trekk ved Skogsøy?

… gulnebblom blir sett flere ganger hvert år ved Øygarden – enkelte ganger i tosifrede antall på én og samme dag?

… det er ringmerket mange hundre havsvaler på Skogsøy og Herdlevær?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler i Øygarden