Fuglekikking ved Kalandsvatnet

Kalandsvatnet er Bergens største innsjø. Her finner du fugler året rundt, men det er størst aktivitet i trekktidene og på forsommeren. Det hekker om lag 50 arter ved Kalandsvatnet. Stokkand, krikkand, rødstilk, strandsnipe, enkeltbekkasin, sivsanger og sivspurv er blant de vanligste hekkeartene. På sensommeren overnatter det mange låvesvaler i det nedre området langs Austevollelva. Vinterstid vil du finne blant annet en del sangsvaner og laksender ved vannet, men det er også brukbare sjanser for å finne arter som dvergdykker og lappfiskand. Kvartbekkasin er også sett en rekke ganger om vinteren. Totalt har det har blitt registrert over 170 arter her. Dette inkluderer flere sjeldenheter, som for eksempel dvergsvane, stork, amursvale, tartarpiplerke og gulbrynsanger.
Kalandsvika i den sørøstlige delen av vannet, er vernet som naturreservat og er utstyrt med et praktisk fugletårn.

Sponsorer

Kart over Kalandsvatnet

Punkt
1Hatlestad
2Hamreelva og Hamretjern
3Sele
4Kismul
5Fugletårnet ved Kalandsvika

Nattsangertur
Forsøk deg gjerne på en nattsangertur i området. Kalandsvika har faktisk den største hekkebestanden av sivsanger i hele Hordaland. Er du heldig, kan du også få med deg gresshoppesanger eller vannrikse. Åkerrikse, myrsanger og rørsanger er også blitt registrert, men dette er ikke å forvente.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde. Ferskvann.
Beste tidspunkt:Trekktidene og forsommer. Men også noe fugleliv vinterstid.
Fugletårn:Ja, ved Kalandsvika.
Terreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Bergen lokallag
Utstyr:
Skotøy:Tursko eller joggesko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

… både taffeland og gresshoppesanger er registrert en rekke ganger ved Kalandsvatnet?

… to storker oppholdt seg ved Kalandsvatnet i dagene 29. april – 3. mai i år 2000?

… brunsisik blir registrert oftere enn gråsisik ved Kalandsvatnet?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Kalandsvatnet