Fuglekikking på Herdla

Herdla er en liten flat øy, som ligger helt nord i Askøy kommune. Øya er kjent for både badestrender, museum, et fort bygget av tyskerne under andre verdenskrig, golfbane, windsurfing, kiting og fiskeplasser. På den annen side er Herdla også Hordalands beste fuglelokalitet, med noe interessant å by på året rundt. Spesielt mange gjess, vadere og spurvefugl raster ved Herdla under trekkperiodene. Se for eksempel gjerne etter tundragås, ringgås og sædgås blant de mer vanlige gjessene.

Herdla har veiforbindelse, og kan også fint nås med buss fra Bergen.

Sponsorer

Kart over Herdla

Punkt
1Urdneset observasjonsskjul
2Fugletårnet på Herdlavalen
3Herdla fuglestasjon

Helårslokalitet
Herdla går helt klart under definisjonen helårslokalitet. Om vinteren er det mye sjøfugl i området. Ærfugl dominerer og finnes ofte i hundretalls, men du finner også gjerne svartand, sjøorre, havelle, kvinand og siland på denne årstiden. Storskarv er også vanlig. Gråstrupedykker blir sett hver vinter, men du må ha litt flaks for å få med deg denne. Lommer og havørn kan du også få med deg. Under milde vintere, er det også gode sjanser for å få sett noen vadere og en del småfugl.

De første trekkfuglene, som for eksempel gravand, tjeld, sandlo, vipe, sanglerke og stær, kommer i slutten av februar og begynnelsen av mars. Deretter går det slag i slag med trekkende arter frem til mai måned. Forsommeren er kanskje den minst spennende sesongen på Herdla. Men det hekker om lag 40-50 arter i området, og flere av dem synger vakkert på denne tiden. To sjeldne hekkearter i Hordaland, gravand og sandlo, hekker årlig på Herdla. Allerede i slutten av juni er høsttrekket i gang. Videre utover juli og august tiltar antall arter, og dette er virkelig tidspunktet for å finne vadere. Denne perioden og frem til oktober er gjerne den mest spennende tiden på Herdla.

I åpningstidene til Herdla Museum kan du få informasjon om fugleliv og de beste rutene i naturreservatet.

Ferdselsforbud
I Prestvika er det ferdselsforbud i perioden 15. april til 30. september.
Husk også å følge gjeldende bestemmelser for Herdla naturreservat.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmark med mye kulturlandskap, strender og beitemark.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet, men det skjer mest i trekktidene. Høsttrekket, som er det mest spennende, starter allerede i slutten av juni.
Fugletårn:Punkt 1 – Observasjonshytte
Punkt 2 – Fugletårn
Terreng:Flatt
Lokal forening:NOF Bergen lokallag og Herdla fuglestasjon.
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales
Klær:Vindtett turtøy. Ta gjerne med regntøy og noe varm skift.
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Anbefales

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

  • … det er observert godt over 230 arter på Herdla?
  • … Herdla ligger bare omtrent 40 minutters kjøring fra Bergen?
  • … det høyeste punktet på Herdla er omtrent 40 meter over havet?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler på Herdla

Sjeldne fugler på Herdla
Det er observert en rekke sjeldne fugler på Herdla. Noen av de er silkehegre, brilleand, praktærfugl, alaskasnipe, gulbeinsnipe, sibirlo, avosett, aftenfalk, beringlo, dverglerke, markpiplerke, lappiplerke, tartarpiplerke, turteldue, polarjo, sitronerle, rosenstær, rødtoppfuglekonge, gulbrynsanger, rødhodevarsler, dvergspurv og sibirspurv.