Fuglekikking i Gaulosen

Gaulosen er Trøndelags mest besøkte fugleområde, og det er ikke uten grunn. Dette er en helårslokalitet som definitivt har mye spennende å by på. Det gjelder både sjeldne, hekkende, overvintrende og trekkende fugl. Til tider raster det tusenvis med gjess og ender i området, hvorav kortnebbgås og grågås er spesielt tallrike. Gaulosen Naturreservat omfatter de tre verneområdene Gaulosen Naturreservat, Leinøra Naturreservat og Gaulosen Landskapsvernområde. I tillegg ble Gaulosen marine verneområde opprettet i 2016.

Lett tilgjengelig
Mange av utkikkspunktene er lett tilgjengelig med bil, og det er oppført to fugletårn ved Gaulosen. Det er også enkelt å komme seg hit med buss fra Trondheim. Kjøreturen tar om lag 10 – 30 minutter, avhengig av hvilken del av Trondheim du befinner deg i.

Sponsorer

Kart over Gaulosen

Punkt
1Apoteket naturreservat
2Fugletårnet nord - Gaulosen
3Leinøra
4Fugletårnet Øyamelen
5Stavsengan ringmerkingsstasjon
6Buvika - Møllebukta

Særegen biotop – rikt naturliv
Noe som gjør Gaulosen så spesiell, er at området blant annet har et omtrent uberørt elvedeltaområde som er attraktivt for mange fuglearter. Her eksponeres store mudderflater ved lavvann. Naturreservatet inneholder også strandeng- og våtmarksområder med en rekke truede plantearter og sommerfugler. Tindvedbusken er en av de plantene som trives godt innenfor Leinøra-området, og produserer enkelte år mengder med tindvedbær. Dette gjør at mange spurvefugler, som normalt trekker bort fra Trøndelag, overvintrer i området. Troster, enkelte sangere og ytterligere andre arter er også veldig glad i disse bærene. På Byneset finnes det flere edelløvskoger med typisk tilhørende arter. Det er ikke alle som kun leter etter fugler i Gaulosen. For de som er glad i å fiske, bør det nevnes at Gaula også er et svært populært område for sjøørrett- og laksefiske.

Stor lokal aktivitet
Stavsengan ringmerkingsstasjon står for et flott ringmerkingsarbeid ved Gaulosen.
Se mer om dette på Stavsengan ringmerkingsstasjon
NOF Trondheim lokallag har følgende hjemmeside: www.noftll.no.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmark og edelløvskog.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet med størst aktivitet i trekkperiodene.
Fugletårn:Punkt 2 og Punkt 4
Terreng:Flatt
Lokal forening:NOF Trondheim lokallag og Stavsengan ringmerkingsstasjon
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko
Matpakke:Anbefales
Klær:Hverdagsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Anbefales

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… Gaulosen er Trøndelags mest besøkte fugleområde?

… det har blitt registrert over 10 000 kortnebbgjess på en og samme dag i Gaulosen?

… Norges første observasjon av skjæregjøk ble gjort i Gaulosen?

Fuglearter sett i området

Fugletårn ved Gaulosen

Et utvalg av fugler i Gaulosen