Fuglekikking ved Stjørdalselva

Mange tenker på laksefiske når de hører navnet Stjørdalselva. Men også for en fuglekikker er denne elva med grusbanker, kroksjøer og viker et utmerket sted å tilbringe tiden. Langs elva finnes det både hekkeplasser og rasteplasser, i tillegg til overvintringsområder for våtmarksfugler. Et godt utvalg av småfugl trives også langs elva, noe som skaper en livlig stemning under sommerhalvåret. De trønderske flommarksskogene har faktisk noen av de tetteste hekkebestandene av spurvefugler i hele verden!

Annonsører

Kart over Stjørdalselva

Punkt
1Leksosen
2Reppesleiret
3Notenget
4Bergshølen
5Øfsti
6Moaneset
7Trøite
8Bjertemsøra

Fine utkikkspunkter langs elva
Her følger en kort beskrivelse av fine utkikkspunkter langs elva. Du finner flere utfyllende detaljer i beskrivelsen til Pdf-kartet.

Leksosen – Elveos med strandeng og gråorskog. Rasteplass for ender og måker.

Reppesleiret – Flommarkskog. Stor tetthet av hekkende spurvefugler. Lett tilgjengelig, men restriksjoner på bilkjøring ned til elva. Vernet som Reppesleiret naturreservat.

Notenget – Bakevje til Stjørdalselva med muddefjære og strandeng omgitt av gråorskog. Rasteplass for svaner, gjess, ender og vadefugler.

Bergshølen – Kroksjø ved E14. Rasteplass for svaner og ender, samt hekkeområde for spurvefugler, blant annet sivsanger.

Øfsti – Jordbrukslandskap på sørsida av elva, med krøtterbeite, kornåkre og gråorskog. Rasteplass for traner vår og høst. Vadefugler og spurvefugler finner seg også godt til rette her.

Moaneset – Åkerarealer mellom E14 og Stjørdalselva, på begge sider av Gråelva. Fast rasteplass for traner vår og høst, og til en viss grad for svaner og gjess. Vadefugler som heilo raster i mindre flokker, og boltit ses jevnlig på vårtrekk, spesielt når det er dårlig vær.

Trøite – Rester av gammel kroksjø, og flommarkskog. Rasteplass for svaner, ender og vadefugler (blant annet kvartbekkasin). Hekkeområde for spurvefugl, blant annet sivsanger. Tidligere merkeområde for Trøite ringmerkingsstasjon på 1980- og 90-tallet.

Bjertemsøra – Flommarkskog med rester av gamle elveløp. Hekkeområde for spurvefugler, blant annet sivsanger. Ved elva er det ei lita bukt med mudderbunn, hvor svaner, ender og vadefugler, blant annet kvartbekkasin raster regelmessig. Fugler i bukta ses lettest med teleskop fra campingplassen på sørsida av elva. På den måten unngår man også unødig forstyrrelser av fuglelivet. Vernet som Hegramo Naturreservat.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Elv med grusbanker, kroksjøer og viker.
Langs elva er det blant annet flommarkskog, gråor og hegg.
Beste tidspunkt:Sommerhalvåret, med høyest aktivitet i trekktidene.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Stort sett flatt. De fleste utkikkspunktene ligger langs bilveien.
Lokal forening:NOF Stjørdal lokallag
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales, selv om det ikke er så langt til butikker.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… dvergrørdrum har blitt ringmerket i Leksosen?

… Norges første plystresnipe ble oppdaget i Hegramo naturreservat?

… sivsanger hekker flere steder langs Stjørdalselva?

Fuglearter sett i området

Sjeldne fugler ved Stjørdalselva
Disse observasjonene av sjeldne fugler ved Stjørdalselva forteller mye om potensialet her:
Dvergsvane, stripegås, mandarinand, dvergrørdrum, silkehegre, egretthegre, åkerrikse, plystresnipe, turteldue, hærfugl, lappiplerke, svartrødstjert, gresshoppesanger, busksanger, gulbrynsanger, rosenvarsler, polarsisik, dvergspurv.

Et utvalg av fugler ved Stjørdalselva