Fuglekikking ved Leksdalsvatnet

Leksdalsvatnet er det viktigste ferskvannet i fuglesammenheng i Trøndelag. Innsjøen er om lag 12 kilometer lang og ligger på grensen mellom Steinkjer og Verdal kommune. Området har flere vegetasjonsrike bukter, grunne områder og elvedelta. Dette gir grobunn for et rikt fugleliv, noe som har resultert i ett naturreservat og to fuglefredningsområder.
Generelt sett er også Leksdalsvatnet et populært turområde. Fisking, sykling, jogging og bading er velkjente aktiviteter rundt vannet. Du kan altså med fordel planlegge besøkstidspunktet for fuglekikking til tider og steder hvor annen aktivitet kanskje ikke er helt på høyden.

Sponsorer

Kart over Leksdalsvatnet

Punkt
1Figgaoset fuglefredningsområde
2Seli
3Tellbukta
4Dalamarka
5Fugletårnet, Lyngås-Lysgård
6Ausa

Fugler ved Leksdalsvatnet
Ved Leksdalsvatnet finner du et rikt utvalg av fugler hele sommerhalvåret. Vannet fungerer som både rasteplass, hekkeplass og myteområde. Av hekkende arter finner du blant annet en del arter som ellers ikke er så vanlige i denne landsdelen. Noen eksempler er toppdykker, horndykker, sothøne og hettemåke. Ellers har både skjeand, knekkand, trane og dvergmåke også hekket her gjentatte ganger.
Når det gjelder trekkende arter, er sangsvane, grågås, kortnebbgås, kanadagås, stokkand, brunnakke og krikkand de mest dominerende. Men det dukker også opp sjeldnere gjester innimellom. For eksempel kan det nevnes at Leksdalsvatnet har hatt besøk av både mandarinand, amerikakrikkand, egretthegre, svartterne, hvitvingesvartterne og skjeggmeis.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde. Ferskvann.
Beste tidspunkt:April – September. Størst aktivitet i april – juni og september.
Fugletårn:Ja, ved punkt 5.
Terreng:Flatt.
Lokal Forening:NOF Verdal og Levanger lokallag
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… Norges første stivhaleand ble funnet i Leksdalsvatnet?

… at det er observert nesten 210 fuglearter ved Leksdalsvatnet ?

… våren 2013 ble det registrert 55 dvergmåker i Lundselvoset Naturreservat?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Leksdalsvatnet