Fuglekikking ved Lømsen og Snåsavatnet

Like nord for Steinkjer ligger Lømsen og Snåsavatnet, to interessante vann som er særdeles lett tilgjengelig rett ved E6. Med en liten avstikker langs Rv 763, kan du også besøke Fossemvatnet når du er i området. Det er størst aktivitet ved disse vannene under sommerhalvåret. Men om vinteren kan du også finne en del sangsvaner og ender i Snåsavatnet, så lenge ikke alt er gjenfryst.

Sponsorer

Kart over Lømsen og Snåsavatnet

Punkt
1Røsegg, Lømsen
2Følling, Lømsen
3Veines
4Klinga

Klingsundet Naturreservat i Snåsavatnet
I det mest fuglerike området av Snåsavatnet ligger Klingsundet Naturreservat. Som flere andre steder i Trondheimsfjorden raster tusenvis av kortnebbgjess her om våren på vei til Svalbard. Og som de andre stedene blander det seg også inn mindre vanlige arter blant disse. Let gjerne etter hvitkinngås, sædgås og tundragås mens du lar deg imponere av de store flokkene med kortnebbgjess.
På samme måte bør du også lete tålmodig blant de mer vanlige endene. Det dukker jevnlig opp mindre vanlige arter blant disse også, som for eksempel stjertand, knekkand, snadderand, taffeland, bergand, lappfiskand og havelle. Og det anbefales selvfølgelig samme prosedyre når det gjelder vadere.
Som hekkelokalitet er området viktigst for toppand og horndykker. Dessuten hekker det også et stort antall spurvefugler i sump- og skogvegestasjonen ved vannet.

Lømsen og Fossemvatnet
Lømsen er en liten kalksjø, som ligger i et jordbruksområde ved Følling, like vest for Snåsavatnet. Selv om Lømsen ikke er vernet, er dette vannet vel så interessant som Snåsavatnet i fuglesammenheng. Dette er et av de få stedene i denne delen av landet, som har godt med siv og takrør i vegetasjonen. Og hvis du også er interessert i øyenstikkere, er du absolutt kommet til rett sted.
Fossemvatnet, like sør for Snåsavatnet, er heller ikke vernet. Men vannet og beitemarkene i nærheten er en gunstig rasteplass for svaner, gjess, ender og traner. Det er også registrert flere sjeldenheter her.

Kart over nordre del av Snåsavatnet

Punkt
1Seemsøra
2Viosen
3Svarva
4Granabukta

Snåsavatnet nord
Ved nordenden av Snåsavatnet finnes det også flere steder hvor det er bra med gjess, ender og vadere. Men du finner også en del skogsfugl og sangere i nærheten av vannet. For eksempel er både løvsanger, gransanger, hagesanger, munk, møller, gulsanger, sivsanger og gresshoppesanger registrert her. Blant andre morsomme observasjoner generelt, kan det nevnes for eksempel snøgås, mandarinand, lappfiskand, snadderand, knekkand, dvergmåke, svartterne og båndkorsnebb.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde. Ferskvann.
Beste tidspunkt:Sommerhalvåret med størst aktivitet i april, mai og september.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Steinkjer lokallag.
Utstyr:
Skotøy:Tursko eller joggesko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… Klingsundet Naturreservat har hatt besøk av dvergsvane, dverggås, stripegås, rødhalsgås, amerikakrikkand, rødfotand, ringand, dvergmåke, hauksanger, gulbrynsanger, vierspurv og dvergspurv?

… Lømsen har hatt besøk av stivhaleand, kuhegre, egretthegre, fjelljo, dvergmåke, svartterne, hvitvingesvartterne, amursvale og båndkorsnebb?

… Fossemvatnet har hatt besøk av stripegås, snøgås, polargås, egretthegre og dvergmåke?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Lømsen og Snåsavatnet