Fuglekikking ved Beitstadfjorden

Innerst i Trondheimsfjorden, i den delen som kalles Beitstadfjorden, ligger det flere gode lokaliteter like ved Steinkjer. Hammeren, Lundleiret, Frøsetvågen og Kroksvågen ligger alle lett tilgjengelig til, og er viker innerst i fjorden med fine mudderområder. Dette er perfekte rasteplasser for trekkende sjø- og våtmarksfugler. Her kan du til visse tider finne tusenvis av kortnebbgjess, i tillegg til mengder av ender og vadere.
Ute i bukta utenfor Lundleiret ligger de gressbelagte holmene Gluggen og Loaskjæret. På Gluggen hekker en av Trøndelags største hettemåkekolonier sammen med fiskemåker.

Litt nordover ligger også flere interessante vann. Se for eksempel lokalitetssiden om Vellamelen.

Annonsører

Kart over Beitstadfjorden

Punkt
1Nordvika, Kalvøya
2Hammarholmen
3Lundleiret
4Bogen
5Kroksvågen
6Frøsetvågen

Sjeldne fugler ved Beitstadfjorden
Som mange andre våtmarksområder har også Steinkjer hatt besøk av sjeldne gjester. Noen eksempler er snøgås, rødhalsgås, rustand, islandsand, praktærfugl, skjestork, svartstork, fjellmyrløper, tereksnipe, ringnebbmåke, kanadahettemåke, dvergmåke, mongolpiplerke, gulbrynsanger og dvergfluesnapper.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet, men best i trekktidene og om vinteren.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Flatt.
Lokal Forening:NOF Steinkjer lokallag
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko.
Matpakke:Anbefales, men det er ikke langt til nærmeste butikk.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… Lundleiret regnes som en av de viktigste rasteplassene for trekkende våtmarksfugl i Trondheimsfjorden?

… til tider raster tusenvis av kortnebbgjess ved Beitstadfjorden?

… landets første svartstrupetrost ble oppdaget i industriområdet Nordsileiret?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Beitstadfjorden