Fuglekikking ved Linesøya og Stokkøya

Linesøya og Stokkøya ligger nord i Fosen-området. Begge disse vakre øyene er verd å besøke for fuglekikking. Det har vært broforbindelse mellom øyene siden 2011, mens Stokkøya har broforbindelse til fastlandet. Dette gjør det enkelt for deg å oppleve fuglelivet på begge disse øyene. Og det kan absolutt anbefales.

Sponsorer

Kart over Linesøya

Punkt
1Nordgårdsøya
2Linesøybrua
3Sandvika
4Moloen
5Straumen
6Ungdomshuset
7Klungervika
8Grimsneset
9Kalvedalen

Linesøya
Linesøya er en idyllisk naturskjønn øy, som preges av svaberg og rikt kulturlandskap. At Linesøya ligger helt ut mot havgapet, skaper milde vintre. Dette fører igjen til en del overvintrende fugler, som ellers ville ha reist sørover. Det er for eksempel ikke uvanlig at flokker med en typisk trekkfugl som stær, blir værende her om vinteren. Tilsvarende kan du også finne en og annen enkeltbekkasin.

Det idylliske kulturlandskapet gjør at Linesøya har godt med både vadere, småfugler og rovfugler. Med litt leting har du for eksempel gode sjanser for å finne rugde, særlig på kveldstrekk. Av vanlige småfuglarter er for eksempel rødvingetrost, rødstrupe, jernspurv, løvsanger, gransanger, buskskvett, grønnsisik og fuglekonge noe av utvalget. Stillits har også etablert seg. Dessuten hekker sivsanger og tornsanger på øya. Vandrefalk, tårnfalk og dvergfalk er typiske rovfugler, som gjerne sees på dagtid.

Sikkert sted for orreleik
Det kan trygt sies at Linesøya er et sikkert sted for å oppleve orreleik – både for orrfugl og for fuglekikkere. Det er en stor orrfuglbestand på øya, og den har store arealer med velegnede biotoper. Dessuten finnes det nesten ikke rødrev her, som ellers nok ville ha holdt bestanden lavere. Noe som er litt spesielt, er at det heller ikke jaktes på orrfugl på Linesøya. Dette fordi jaktrettshaverne legger stor vekt på å ha god bestand av denne vakre hønsefuglen som opplevelsesverdi.

Kart over Stokkøya

Punkt
1Svenningsneset
2Vadtjønna
3Bryggholmen
4Hosansand landskapsvernområde
5Flatholmen
6Harsvika
7Sundet

Stokkøya
Stokkøya har en del av de samme kvalitetene som Linesøya. Det er for eksempel observert ni forskjellige rovfuglarter her, hvorav den mektige havørna er svært vanlig. Ellers kan kanskje arter som fjæreplytt, teist, alkekonge, gråspett, skjærpiplerke, ringtrost, tornsanger, toppmeis og bergirisk være arter som inspirerer deg til et besøk.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Kultur- og kystlandskap.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet, men med størst aktivitet i trekktidene.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Småkupert.
Lokal forening:NOF Fosen lokallag
Utstyr:
Skotøy:Tursko eller joggesko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

…Linesøya har vært besøkt av blant annet havlire, polarsvømmesnipe, turteldue, snøugle, hærfugl, asiasvartstrupe, hauksanger, båndkorsnebb og konglebit?

…Linesøya og Stokkøya er gode steder for å se etter islom, gulnebblom, gråstrupedykker og kongeørn om vinteren?

…Linesøya har en egen kultursti med en rekke flotte informasjonsplakater? Plakatene inneholder bilder og tekst om fuglelivet i området.

Fuglearter sett i området

Landskapsbilder

Et utvalg av fugler på Linesøya og Stokkøya