Fuglekikking ved Hoplavassdraget

Hoplavassdraget består hovedsakelig av tre store vann – Hammervatnet, Hoklingen og Movatnet, samt to mindre vann – Nesvatnet og Lynvatnet.
Hammervatnet er nesten 6 kilometer langt, og er omgitt av sumpskog og dyrket mark. Dette er et av de mest fuglerike ferskvannene i Trøndelag, og er svært lett tilgjengelig langs E6. Men er du i området, er også de andre vannene verdt et besøk. Her kan du finne tilsvarende arter som ved Hammervatnet, og Lynvatnet er for eksempel et viktig rasteområde for gjess.

Annonsører

Kart over Hammervatnet

Punkt
1Fårabotnen
2Austre Håmmåren
3Fossingelvosen
4Fugletårnet - Gullberget

Hammervatnet
Hammervatnet ligger litt nord for Åsen sentrum. Innsjøen har en vannflate på omlag 5,3 kvadratkilometer. I den østlige delen er det opprettet et naturreservat, og her finner du også et fugletårn. I reservatet vokser sumpskog av or og blandingsskog, i tillegg til trollhegg. Vannet er svært næringsrikt og har flere grunne bukter med rik vegetasjon og et variert insektliv. Hammervatnet er et viktig fugleområde både under trekket og i hekkesesongen. Horndykker, skjeand og sothøne er blant de hekkende artene.
Som de fleste andre fuglerike steder, har også Hammervatnet hatt besøk av sjeldne fuglearter. Mandarinand, hjelmfiskand, egretthegre og silkehegre er noen av dem.

Kart over Hoplasvassdraget

Punkt
1Nesvatnet, østbukta
2Stavnen, Hoklingen
3Røstadvika
4Lynvatnet
5Straumen, Movatnet
6Sandvika
7Burelvosen
8Grønningselvosen

Nattsangere
Jo lenger nord du kommer i Norge, jo mer utfordrende er det å dra ut på nattsangertur. Men Hoplavassdraget er faktisk et område hvor du kan gjøre det med et vellykket resultat. Sivsanger er du så å si garantert å få med deg. Men også vannrikse, myrrikse og rørsanger er observert en rekke ganger her. Utover dette har noen også vært så heldig å høre nattergal, myrsanger, busksanger og elvesanger, men du bør ikke ha for store forhåpninger om dette.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde. Ferskvann.
Beste tidspunkt:Vår og forsommer, men du kan finne noe interessant året rundt.
Fugletårn:Ja, ved punkt 4.
Terreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Verdal og Levanger lokallag
Utstyr:
Skotøy:Tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… tusenvis av låvesvaler bruker takrørbeltene i Hammervatnet til overnatting under høsttrekket?

… i 1978 ble vraket av en Spitfire, som ble skutt ned av tyske jagerfly 10. april 1942, tatt opp av Hammervatnet? Flyet ble fraktet til England hvor det nå er utstilt på museum.

… at det er registrert nesten 200 fuglearter ved Hoplavassdraget ?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Hoplavassdraget