Fuglekikking ved Børgin

Børgin, en liten fjordarm som ligger delvis i Inderøy og Steinkjer kommune, er definitivt en helårslokalitet. I trekktidene raster enorme mengder med gjess og ender her, og på vinterstid finner du et godt utvalg av sjøfugl. Under forsommeren finner du selvsagt hekkende arter her også, men du utvider dette segmentet ved å besøke flere andre steder på Inderøy i tillegg.
Den om lag 10 kilometer lange fjordarmen er både næringsrik og grunn. I tillegg er den omgitt av jordbruksarealer. Dette gjør at den har en magnetisk effekt på mange trekkende arter, blant annet kortnebbgås. Disse finnes i tusentalls her på våren, og gjerne i litt mindre antall på høsten. Du må gjerne la det gå sport i å lete etter tundragås eller sædgås blant disse.

Innenfor selve Børgin ligger Rolsøya Naturreservat, og like utenfor ligger Vikaleiret Fuglefredningsområde. Les gjerne mer om disse stedene på informasjonsplakatene.

Sponsorer

Kart over Børgin

Punkt
1Korsen
2Gjørvdammen
3Labergbukta
4Mære
5Lorvikleiret
6Straumen
7Vikaleiret

Viktig overvintringsområde
Fuglelivet ved Børgin er vel så interessant på vinteren som ellers i året. Stedet er ideelt for overvintrende dykkender, dykkere, lommer og måker. Dette skyldes blant annet at en sterk tidevannsstrøm i området, Straumen, ikke fryser til om vinteren. Faktisk er Straumen, ved siden av Tautra, den viktigste overvintringslokaliteten for ærfugl i Trondheimsfjorden. Og blant alle ærfuglene har du også en reell mulighet for å finne praktærfugl. I artstabellen lenger ned på siden vil du også finne flere eksempler på overvintrende arter.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Steinkjer lokallag
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… praktærfugl blir sett hver vinter ved Børgin?

… 20. april 2007 ble det registrert anslagsvis 15 000 kortnebbgjess ved Mære?

… Børgin er ett av de to viktigste overvintringslokalitetene for ærfugl i Trondheimsfjorden?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Børgin

Sjeldne fugler ved Børgin
Her er noen eksempler på sjeldne fugler som er observert ved Børgin:
Dvergsvane, dverggås, snøgås, rødhalsgås, amerikakrikkand, rødhodeand, praktærfugl, stellerand, gulnebblom, svartglente, åkerrikse, avosett, damsnipe, dvermåke, grønlandsmåke, polarsisik.