Fuglekikking ved Frosta og Tautra

Frosta og Tautra i Trondheimsfjorden, ligger en drøy times kjøring fra Trondheim. Hvis du ikke har besøkt dette stedet tidligere, vil vi anbefale at du setter dette opp på planen din. Dette er et av landets viktigste og beste fuglelokaliteter. Frosta når du ved å ta av på fylkesvei 753 ved Vordalen, et stykke nord for Stjørdal langs E6. Du må kjøre over en 2,5 kilometer lang veimolo for å komme deg ut til øya Tautra fra Frosta. Øya er liten og flat. Arealet er om lag 1,5 kvadratkilometer og høyeste punkt er 26 meter over havet. Mellom Frosta og Tautra ligger det stort sett alltid mye fugl som kan betraktes fra flere steder på fastlandet, moloen og øya.

Sponsorer

Kart over Frosta og Tautra

Punkt
1Skaget
2Fugletårnet ved Sjødammen
3Klostergården
4Nordhamna og Sørhamna
5Moloen
6Nordfjæra
7Storleiret
8Hauganfjæra

Store fugleflokker
Trekkende våtmarksfugler, som gjess, ender og vadere, raster ved Frosta og Tautra i enorme mengder. I de travleste trekkperiodene, vår og høst, kan tusenvis av fugler samles her. De mest dominerende artene av ender er ærfugl, sjøorre, havelle, svartand, stokkand, krikkand, brunnakke, gravand og siland. Du gjør lurt i å lete etter sjeldnere ender i disse store flokkene, for enkeltindivider har en tendens til å søke selskap i disse ansamlingene.
Ellers finner du også en god del lommer, dykkere, storskarv, måker, terner og alkefugl i området. Bruk god tid på å artsbestemme. Kanskje du får med deg islom, gulnebblom, eller gråstrupedykker blant de mer vanlige lommene og dykkerne. Flere av disse artene er det definitivt størst sjanse for å finne under vinterhalvåret, så dette er et sted som kan besøkes året rundt.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet.
Fugletårn:Ett fugletårn på Tautra.
Terreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Stjørdal lokallag og NOF Verdal og Levanger lokallag.
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Vindtett og varmt turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales sterkt.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… både ærfugl og sjøorre bruker svaet som myteområde mens svingfjærene felles på sommeren?

… Tautra og Frosta er en av landets viktigste og beste fuglelokaliteter?

… 22. april 1993 ble det registrert 24 rastende gråstrupedykkere ved Tautra?

Fuglearter sett i området

Landskapsbilder

Et utvalg av fugler ved Frosta og Tautra

Sjeldne fugler på Frosta og Tautra
Flere av følgende arter er observert en rekke ganger:
Dverggås, stripegås, snøgås, polargås, rustand, mandarinand, rødhodeand, praktærfugl, stellerand, brilleand, knoppsjøorre, rapphøne, gulnebblom, gråstrupedykker, rørdrum, egretthegre, fjellmyrløper, alaskasnipe, damsnipe, langnebbekkasinsnipe, polarjo, storjo, dvergmåke, sabinemåke, svartehavsmåke, ringnebbmåke, grønlandsmåke, polarmåke, rovterne, svartterne, polarlomvi, alkekonge, hærfugl, tartarpiplerke, lappiplerke, vannpiplerke, svartryggerle, svartrødstjert, isabellasteinskvett, hauksanger, gulbrynsanger, pirol, rosenvarsler, svartkråke, båndkorsnebb.