Fuglekikking på Lista

Lista, som ligger omtrent halvannen times kjøring vestover fra Kristiansand, blir ofte beskrevet som Jæren i miniatyr. Landskapet minner mye om Jæren, med herlige sandstrender og åkerlandskap. Det er også et mildt klima her, noe som gir rom for et yrende fugleliv året rundt. Med andre ord er Lista et ubeskrivelig paradis for både fugler og fuglekikkere.

Fuglekikking hele året
Artsmangfoldet er, som de fleste andre steder, størst i trekktidene. Men Lista er verd et besøk uansett årstid. Det du ikke får sett på den éne turen, kan du få sett på en annen tur.

Sponsorer

Kart over Lista

Punkt
1Stavestø
2Steinodden
3Sjøfuglbua, Lista fyr
4Fugletårnene ved Slevdalsvannet
5Lista havn
6Nordhasselmona
7Nordhasselvika
8Fuglevika
9Nesheimvannet
10Kviljoodden
11Fugleskjulet Hanangervannet
12Kråkenesvannet
13Lundevågen
14Einarsnes

Lista Fuglestasjon
Lista Fuglestasjon står for et meget omfattende ringmerkingsarbeid, og tar gjerne imot besøkende som vil se og lære om hvordan ringmerking foregår. Dette gjelder også for barnehager og skoler.
Du kan få mer informasjon om fugler på Lista og Lista fuglestasjon på Lista fuglestasjon.no

Lista våtmarkssenter
Lista våtmarksenter ønsker deg også hjertelig velkommen, og driver, i likhet med Lista fuglestasjon, aktiv undervisning om området. Mer om dette finner du på Besøkssenter våtmark Lista.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Sandstrender, kulturlandskap, våtmark og skog.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet
Fugletårn:Punkt 3 - Lista Fyr
Punkt 4 - Slevdalsvannet (to tårn)
Punkt 11 - Hanangervann.
Det er også planlagt fugleskjul på Kviljoodden.
Terreng:Flatt
Lokal forening:Lista Fuglestasjon
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales
Klær:Vindtett turtøy. Gjerne noe varmt.
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Anbefales

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Jonas Langbråten via hjemmesiden Langbråten foto og natur.

Visste du at…

… det hekker både engelsk gulerle og sørlig gulerle på Lista?

… Lista Fuglestasjon er én av de to fuglestasjonene som tilhører Norsk Ornitologisk Forening?

… barnehager og skoleklasser kan få verdifull undervisning på Lista?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler på Lista

Sjeldne fugler på Lista
Hvert eneste år blir det også observert sjeldenheter. Noen av de registreres nærmest årlig, og det blir gjerne funnet mer enn ett individ. Her har vi viet litt plass til eksempler på hva som kan dukke opp av sjeldne fugler på Lista:
Rødhalsgås, rustand, amerikablesand, amerikakrikkand, svarthalsdykker, gulnebblire, balearlire, rørdrum, natthegre, silkehegre, egretthegre, svartstork, stork, bronseibis, skjestork, svartglente, glente, steppehauk, enghauk, aftenfalk, avosett, triel, rødbrystlo, kanadalo, sibirlo, bonapartesnipe, alaskasnipe, rustsnipe, langnebbekkasinsnipe, damsnipe, gulbeinsnipe, tereksnipe, polarsvømmesnipe, svartehavsmåke, sabinemåke, kanadahettemåke, lattermåke, kaspimåke, gulbeinmåke, franklinmåke, sandterne, rovterne, rosenterne, dvergterne, hvitkinnsvartterne, polarlomvi, snøugle, pigghaleseiler, bieter, kalanderlerke, amursvale, markpiplerke, sibirpiplerke, vannpiplerke, myrpiplerke, sitronerle, sibirjernspurv, sørnattergal, asiasvartstrupe, svartstrupesteinskvett, ørkensteinskvett, steintrost, svartflekktrost, svartstrupetrost, starrsanger, sumpsanger, vannsanger, åkersanger, busksanger, trostesanger, tartarsanger, spottesanger, rødstrupesanger, østsanger, fuglekongesanger, gulbrynsanger, brunsanger, rødtoppfuglekonge, pungmeis, pirol, krattvarsler, rødhodevarsler, hvitpannevarsler, rosenstær, middelhavsspurv, gulirisk, hvithodespurv, rødbrystspurv, sibirspurv og kornspurv.