Fuglekikking ved Østensjøvannet

Østensjøvannet er et lite vann på østsiden av Oslo, som passer perfekt for familieturer. Du kommer veldig nærme fuglene. Det går tursti rundt hele Østensjøvannet, og det finnes lekeplass i området. Mange måker, ender og gjess trives godt ved Østensjøvannet. Det er også et perfekt sted for å ta bilder av fugler, fordi du kommer tett innpå motivene. På forsommeren er det et voldsomt liv her, og lydnivået er høyt. Spesielt den store hettemåkekolonien gir mye lyd fra seg.
Det kan være fristende å mate fuglene, men følg oppslagene rundt vannet, og vær forsiktig slik at problemer med overmating og forsøpling unngås.

Sponsorer

Kart over Østensjøvannet

Punkt
1Vadedammen
2Fugleskjulet
3Bølerbekkens utløp
4Østensjøvannet sør
Rikt fugleliv i urbant miljø
Selv om man kan kalle Østensjøvannet en temmelig urban lokalitet, dukker det jevnlig opp sjeldne fugler her også. Noen eksempler er rustand, svarthalsdykker, polarsvømmesnipe, storjo, sabinemåke, svartehavsmåke, grønlandsmåke, svartterne, sultanhøne, turteldue, hvitryggspett, amursvale, trostesanger, fuglekongesanger, svartstrupe, dvergfluesnapper og pirol.

Østensjøvannets Venner og Besøkssenter våtmark Oslo
Østensjøvannets Venner er en svært aktiv lokal forening, og på hjemmesiden www.ostensjovannet.no finner du mer detaljert informasjon og oversikt over aktiviteter.

I sørenden av Østensjøvannet ligger en avdeling av Besøkssenter våtmark Oslo. Punktet er merket «i» på kartet. På senteret er det en utstilling om våtmark og biomangfoldet rundt Østensjøvannet. Grupper kan ta kontakt hvis de ønsker guiding ved vannet. Du kan lese mer om dette på Besøkssenter våtmark Oslo.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Smal innsjø med takrør og løvskog langs breddene.
Beste tidspunkt:Sommerhalvåret, særlig forsommeren, men det er også liv her om vinteren.
Vinterstid er det som regel kun isfritt i sydenden ved broen.
Fugletårn:Punkt 2 - Fugleskjulet
Terreng:Flatt
Lokal forening:Østensjøvannets Venner
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko
Matpakke:Ikke nødvendig, men anbefales. Husk på at fuglene blir minst like interessert i maten som deg selv.
Klær:Hverdagsklær eller turtøy
Kikkert:Ikke nødvendig, men anbefales.
Teleskop:Ikke nødvendig. Anbefales hvis du er ivrig fuglekikker.

Overnatting

Annonsører

Visste du at…

  • … det er registrert over 220 fuglearter i Østensjøvannet Naturreservat?
  • … flaggermus også liker seg ved Østensjøvannet? Hele 8 ulike arter er registrert.
  • … Norges første hvithvingesvartterne ble registrert i Østensjøvannet Naturreservat?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Østensjøvannet