Fuglekikking ved Kurefjorden

Kurefjorden er en av Østlandets beste fuglelokaliteter. Ikke bare er det et område med stort utvalg av våtmarksfugl, rovfugl og muligheter for sjeldne observasjoner. Men det er også et veldig godt egnet sted for familieturer. Det er ikke lenger enn om lag 400 meter fra parkeringsplassen til fugletårnet i flatt terreng. Å gå opp trappene til den flotte utsikten, er gjerne noe barn også synes er spennende. Tårnet er et veldig fint punkt for å se etter ender og dykkere. På veien ut til tårnet kan man studere tornsanger og andre småfugler.

Annonsører

Kart over Kurefjorden

Punkt
1Fugletårnet ved Kurefjorden
2Rosnes-bukta
3Grågåstangen
4Hestholmen
5Grindholmen
6Åven-bukta
7Krokstadfjorden
8Tomb

Egnet sted for nattsangerturer.
Hele området ved Kurefjorden og omegn er svært godt egnet for nattsangerturer. Her observeres det jevnlig både vanlige og mer sjeldne nattsangere. Det rapporteres flest observasjoner fra Grindholmen og Rosnesbukta, men mulighetene ligger på rekke og rad i hele distriktet. Den største natt-sensasjonen hittil er en særdeles aktiv maskerikse, som hadde tatt turen fra Amerika. Gjesten sang seg gjennom sommernettene ved Grindholmen 2017. Det var første gang maskerikse ble observert i Norge, og ornitologer fra hele Skandinavia valfartet hit for å oppleve dette.

Vadere og rovfugler
Rosnesbukta og Ovenbukta er gruntvannsområder hvor store mudderflater eksponeres ved lavvann. Dette er perfekte rasteplasser for en rekke vadere, hvorav fjellmyrløper er blant de regelmessige gjestene. Det observeres også mye rovfugl av forskjellig slag i nærheten av disse områdene, noe som gjør turen hit ekstra spennende.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde med holmer.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet, men særdeles stort utvalg av vadere i trekktidene.
Fugletårn:Punkt 1 - Fugletårnet ved Kurefjorden.
Terreng:Flatt
Lokal forening:NOF Moss og Omegn lokallag.
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko.
Matpakke:Anbefales
Klær:Hverdagsklær eller turtøy.
Kikkert:Anbefales sterkt.
Teleskop:Ikke nødvendig, men anbefales.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

Visste du at…

… Norges første funn av rødhodeand og kanadahettemåke ble gjort ved Kurefjorden?

… hekket dvergterne gjennom flere år i Kurefjorden på 1990-tallet?

… fjellmyrløper er en regelmessig gjest i Kurefjorden i overgangen mai/juni og august?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Kurefjorden

Noen sjeldne fugler som er observert ved Kurefjorden og omegn
Dverggås, rødhalsgås, rustand, gulkinnand, amerikakrikkand, rødhodeand, hjelmfiskand, stivhaleand, ringnebbdykker, svarthalsdykker, havsvale, egretthegre, svartstork, stork, svartglente, glente, enghauk, aftenfalk, maskerikse, triel, hvitbrystlo, bonapartesnipe, alaskasnipe, tereksnipe, gulbeinsnipe, kanadahettemåke, grønlandsmåke, dvergterne, rovterne, svartterne, turteldue, topplerke, amursvale, sitronerle, svartryggerle, busksanger, trostesanger, hauksanger, pirol, rosenvarsler, svartkråke, polarsisik, dvergspurv.