Fuglekikking ved Nordre Øyeren

Nordre Øyeren Naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta, og er av mange betraktet som det mest interessante fugleområdet i Oslo og Akershus-distriktet.

Stort artsmangfold
Artsmangfoldet er spesielt stort i trekktiden, både vår og høst. I tillegg til mange gjess, ender og vadere, vil du nesten alltid få med deg noe rovfugl under en tur ved Nordre Øyeren. Dette gjelder både falker, kjerrhauker, hauker, våker og ikke minst fiskeørn. Havørn blir også sett regelmessig.
På forsommeren er flere steder i området og like i nærheten godt egnet for nattsangerturer. Dette gjelder spesielt Stilla, Ringstilla og Tuentangen, som alle er avmerket på kartet. Sangsvaner kan sees hele året, men det er mange i området på senhøsten og om vinteren. Enkelte ganger dukker det også opp dvergsvane blant disse, så studer nebbene nøye. Taffeland, som er relativ sjelden i Norge, er alltid representert på høsten.

Annonsører

Kart over Nordre Øyeren

Punkt
1Stilla / Ringstilla
2Tuentangen
3Merkja
4Svelle
5Snekkervika
6Fugletårn Jørholmen
7Fugletårn og fugleskjul Årnestangen
8Nordby

NB!
Fugletårnet på Jørholmen ble revet 1.oktober 2018.
Nytt tårn skal bygges i løpet av 2019. Ler mer om det her.

Årnestangen
Årnestangen er den mest besøkte delen av reservatet. Her er det både et fugletårn og et fugleskjul helt ytterst. Det er omtrent 3 kilometer vandring ut til tuppen, så det kan være lurt å sjekke vannstanden på www.glb.no, for å kunne få en indikasjon på hvor mye fugl det er der ute. Antallet er nemlig svært avhengig av vannstanden. Lav vannstand gir nesten alltid det beste utbyttet.

Det bør også nevnes at det er mye bever i området, og du kan se sporene etter de på trær og stammer. Er du heldig, får du sett beverne også.

Fuglestasjon og besøkssenter
Nordre Øyeren Fuglestasjon har drevet aktiv telling av fugl siden midten av 70-tallet, og besitter et stort arkiv med informasjon. Du kan lese mer om fuglestasjonen på www.noef.no.

Ute på Fetsund er det oppført et besøkssenter for barn og unge. Punktet er merket «i» på kartet. Her arrangeres det jevnlig aktiviteter. Du kan lese mer om dette på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmark
Beste tidspunkt:Vår til høst. Noe aktivitet vinterstid (mest ender og sangsvaner).
Fugletårn:Punkt 6 - Jørholmen
Punkt 7 - Årnestangen (Fugletårn og fugleskjul)
Terreng:Flatt
Lokal forening:Nordre Øyeren Fuglestasjon
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko. Vanntett anbefales.
Matpakke:Anbefales
Klær:Hverdagsklær eller turtøy. Store mengder med innsekter på sommeren. Husk myggspray.
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Ikke nødvendig alle steder, men anbefales.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

Visste du at…

  • … dette er et av de sikreste stedene i Norge for å se fiskeørn?
  • … i juli og august raster det mange trekkende, arktiske, vadere i reservatet?
  • … det er observert over 270 fuglearter i Nordre Øyeren naturreservat?

Fuglearter sett i området

Bilder fra Nordre Øyeren naturreservat

Et utvalg av fugler ved Nordre Øyeren

Eksempler på observasjoner av sjeldne fugler ved Nordre Øyeren
Dverggås, rødhalsgås, rustand, amerikablesand, amerikakrikkand, rødhodeand, stellerand, gulnebblom, rørdrum, egretthegre, natthegre, svartglente, steppehauk, aftenfalk, sumprikse, avosett, sibirlo, hvitbrystlo, rustsnipe, alaskasnipe, polarsvømmesnipe, tereksnipe, sibirsnipe, polarjo, franklinmåke, svartehavsmåke, dvergterne, rovterne, svartterne, bieter, tartarpiplerke, sitronerle, elvesanger, busksanger, gulbrynsanger, dvergfluesnapper, pungmeis, pirol, og sibirnøttekråke.