Fuglekikking i Lågendeltaet

Lågendeltaet Naturreservat er et av Norges største innlandsdelta, og er en svært viktig trekklokalitet på Østlandet. Reservatet strekker seg fra kommunegrensa mot Øyer i nord og omtrent to kilometer sør for Vingnesbrua. Under våren, når vannstanden er lav, raster mange vadere, ender og andre trekkfugler i deltaet.

Sponsorer

Kart over Lågendeltaet

Punkt
1Svartevjua
2Fugletårnet ved Korgen
3Leirvika
4Vingnes
5Renseanlegget

Bruk tid på artsbestemmelse
Det kan være lurt å ta seg tid til å artsbestemme hvert enkelt individ. For eksempel er det observert amerikakrikkand i Lågendeltaet fire år på rad (2015-2018). Ender som skjeand, stjertand, knekkand og snadderand blander seg fra tid til annen inn i de store flokkene med vanligere ender. Det hender også at polarmåke og grønlandsmåke befinner seg i måkeflokkene, og dvergmåke blir stort sett observert hvert år. Lågendeltaet er også et av svært få steder i landet hvor en kan se mellomskarv, en underart av storskarv, som er vanlig sørover og østover i Europa.

Tilgjengelig for alle
Det er turstier eller bilvei rundt hele området, så alt er lett tilgjengelig. Man kommer enkelt til både fugletårnet og de andre gode observasjonspunktene. Samtidig medfører turstiene også generelt litt økt folkeaktivitet. Særlig ved Korgen og Vingnes kan det være smart å være tidlig ute. Utover dagen eller i helgene er det en del turgåere og joggere ved disse punktene.

Nyttig informasjon

Beskrivelse :
Biotop:Våtmark
Beste tidspunkt:April og mai, før vårflommen
Fugletårn:Punkt 2 ved Korgen
Terreng:Flatt
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko
Matpakke:Ikke nødvendig
Klær:Vanlige klær eller turklær
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Anbefales

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

  • … under vårtrekket kan du se flere titalls storlom i Lågendeltaet samtidig?
  • … det er observert mer enn 220 fuglearter i Lågendeltaet Naturreservat?
  • … du kan se både fiskeørn og havørn i området?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler i Lågendeltaet