Fuglekikking på Mølen

Fuglelivet på Mølen og Brunlanes (heretter kun kalt Mølen) er temmelig ekstremt til tider. Derfor er området også betraktet som en av landets beste fuglelokaliteter, spesielt under høsttrekket. Selv om vårtrekket ikke er like omfattende, er dette også en tid hvor det virkelig er verd å besøke Mølen. Artssammensetningen er da gjerne litt annerledes enn på høsten. Fra midten av mai til midten av juni har det også en tendens til å dukke opp sjeldne arter.
Det kan være greit å være klar over at Mølen er et populært turområde generelt sett. Derfor kan det være lurt å dra tidlig ut, spesielt i helgene.

Sponsorer

Kart over Mølen

Punkt
1Omlidstranda
2Mølen - mot Sandbukta
3Mølen - odden
4Sandbukta
5Omrestranda
6Fuglestasjonen
7Saltstein

Spektakulært høsttrekk
På de beste dagene om høsten registreres det opp mot hundre tusen fugl, med et artsmangfold på om lag 100 forskjellige arter. Direktetrekket av landfugler er virkelig omfattende på denne årstiden. Dette skyldes blant annet at mange fugler vil ha kortest vei over vannet. Mølen er en liten utstikker mot Skagerrak, så mange av fuglene trekker derfor via dette landområdet. Blant de mest tallrike artene er bokfink, bjørkefink, ringdue, gråsisik og grønnsisik. Høsten er også et svært gunstig tidspunkt for å se rovfugler på Mølen. Sent på høsten øker i tillegg utvalget av lommer, dykkere og alkefugler.

Mølen Ornitologiske Stasjon
Mølen har også en særdeles aktiv fuglestasjon, som ble opprettet i 1976. De har egen hytte, og tilbyr overnatting for de som vil ta del i stasjonsarbeidet. Fuglestasjonen driver regelmessig overvåking av fuglelivet i området, i tillegg til ringmerking. Hytta ligger like ved den store parkeringsplassen.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Åpent morenelandskap med lav vegetasjon. Rullesteinstrender og oppdyrket kulturmark.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet. Artsmangfoldet og antallet er på høyden i trekktidene, særlig under høsttrekket.
Fugletårn:Nei
Terreng:Småkupert
Lokal forening:Mølen Ornitologiske Stasjon
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko
Matpakke:Anbefales
Klær:Vindtett turtøy
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Anbefales

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Anders Faugstad Mæland via hjemmesiden Birdwatching Norway.

Visste du at…

… det er observert over 330 forskjellige fuglearter på Mølen og Brunlanes?

… det har blitt registrert anslagsvis 230 000 bokfink eller bjørkefink på én og samme dag på Mølen?

… gravrøyser fra jernalderen finnes over store deler av Mølen?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler på Mølen og Brunlanes

Sjeldne fugler på Mølen
Av sjeldne fugler som er observert på Mølen, kan det for eksempel nevnes praktærfugl, stellerand, brilleand, grålire, gulnebblom, svartglente, glente, aftenfalk, tartarfalk, polarsvømmesnipe, willetsnipe, dvergterne, rovterne, svartterne, polarlomvi, turteldue, bieter, dverglerke, topplerke, tartarpiplerke, mongolpiplerke, vannpiplerke, sørnattergal, østsanger, gulbrynsanger, blekbrynsanger, dvergfluesnapper, hortulan, dvergspurv og svarthodespurv.