Fuglekikking ved Starene

Bare noen få minutters kjøring fra Åkersvika i Hamar, kan du besøke et annet svært interessant område – Starene i Stange kommune. Ved første øyekast vil du kanskje ikke oppfatte dette jordbruksområdet som typisk sted for fuglekikking. Men når du får gått litt rundt i terrenget, vil du fort oppdage at dette er svært godt tilrettelagt både for fugler og for fuglekikkere.

Sponsorer

Kart over Starene

Punkt
1Horne Gård
2Starene feltstasjon
3Høydedrag ved flomdammen
4Hornesvingen
5Tranholen
6Østre Frenning

Landskapet og fuglene ved Starene
Starene er et utpreget kultur- og våtmarksområde. Her finner du elver og kanaler, skogholt, store jordbruksarealer og kunstige dammer. Det er laget fine stier med god skilting i området. På noen av åkrene danner det seg flomdammer om våren. Disse tiltrekker seg hundrevis av gjess og ender. Her er blir det regelmessig sett for eksempel stjertand, skjeand, sædgås og tundragås blant de mer vanlige artene. Over de store jordbruksarealene er det også gode sjanser for å se jaktende ugler og rovfugler. Det er observert 6 forskjellige uglearter og 15 forskjellige rovfuglarter ved Starene.
Tidlig på sommeren er det fint å bevege seg ut på nattsangerturer langs kanalene. Da kan du ha håp om å høre gresshoppesanger, sivsanger, myrsanger, vannrikse, åkerrikse, vaktel eller enda mer sjeldne arter hvis du er ekstra heldig.

Våtmarksgruppa i NOF, avd. Hedmark
Våtmarksgruppa i NOF, avd. Hedmark, ble dannet i 1990 og består av NOF-medlemmer med tilknytning til Hamar-regionen. Medlemmene har spesiell interesse for dammer og våtmarker i kulturlandskapet, og bistår ofte myndigheter og grunneiere med råd om restaurerings- og forvaltningstiltak for dammer og våtmarker. De var også initiativtakere og rådgivere i forbindelse med etableringen av de kunstige dammene ved Starene. Du kan lese mer om deres arbeid på www.dammer.no.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Kultur- og våtmarksområde.
Beste tidspunkt:Trekktidene, spesielt april måned. Sommer for nattsangere.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Småkupert
Lokal forening:Starene Feltstasjon
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Starene feltstasjon
Ved Starene feltstasjon er det høy aktivitet. Feltstasjonen ved Horne gård tar imot besøk fra barnehager, skoleklasser, universiteter og andre instanser, og gir god og utfyllende informasjon om fuglelivet og biotopen ved Starene. Her kan du også få oppleve ringmerking på nært hold. Ringmerkingsnettene kan du for øvrig se flere steder rundt omkring i landskapet på Starene.
Kontaktperson for Starene feltstasjon: Trond Vidar Vedum, mobil 995 84 460.

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

… en isfugl ble ringmerket på Starene 5. juni 2018?

… det er observert både glente og steppehauk på Starene?

… rikskjendisen Sture Stork, som oppholdt seg i Hamar-området 2008/2009, også ble sett på Starene?

Fuglearter sett i området

Bilder fra området

Et utvalg av fugler ved Starene