Fuglekikking ved Nordre Tyrifjorden

Tyrifjorden er Norges femte største innsjø, og ligger i nærheten av Hønefoss. Dette er Buskeruds viktigste fugleområde, og har noe å by på året rundt. I trekksesongene er mangfoldet og antall individer betydelig høyere enn ellers i året. Men på vinteren vil du finne en del ender og sangsvaner. Om sommeren finner du et godt utvalg av hekkende arter. Området egner seg også veldig godt for å observere nattsangere. I tillegg kan du se en del rovfugler, spesielt under trekktidene.
Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem består av mange delområder, som til sammen utgjør et veldig spennende areal for fuglekikkere. Se kart over Tyrifjorden for nærmere detaljer.

Sponsorer

Kart over Nordre Tyrifjorden

Punkt
1Muggerud
2Røsholmstranda
3Synneren
4Juveren
5Åsa
6Averøya naturreservat
7Steinsvika
8Svendsrudvika, Sælabonn
9Svarstadvika, Sælabonn
10Vik , Steinsfjorden
11Kroksund

Omfattende fugletrekk
Nordre Tyrifjorden er faktisk det nest viktigste innenlandsområdet for trekk- og overvintrende vade- og svømmefugler i Norge. Tusenvis av gjess trekker gjennom området hver vår. Mange av disse er kortnebbgjess, som skal videre til Svalbard. De trekker gjerne via Gaulosen i Trøndelag, og turen fra Tyrifjorden til Gaulosen tar omtrent åtte timer.
Under høsttrekket, gjerne i slutten av august til og med september, er det ikke uvanlig å se 100-200 rastende traner på samme sted. Dette er observert en rekke ganger, for eksempel ved Karlsrudtangen, Steinsletta og Averøya.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmark med store grunner og mudderstrender. Svingete elver og kroksjøer i åker- og skogslandskap.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet, men størst aktivitet i trekktidene.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Flatt. De aller fleste utkikkspunktene ligger langs bilvei eller traktorvei.
Lokal forening:NOF Buskerud
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko.
Matpakke:Ikke nødvendig, men anbefales.
Klær:Hverdagsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Rapporterig av indikatorarter
Om du skulle observere kortnebbgås eller sangsvane, er det fint om du rapporterer dette via artsobservasjoner.no

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

… en båndhavørn ble skutt ved Sundvollen i 1949 ?

… 21. april 2013 ble det ved Nordfjorden registrert et anslag på 18 300 kortnebbgjess på trekk ?

… alle arter av hakkespetter som er registrert i Norge, også er registrert ved Averøya naturreservat ?

Fuglearter sett i området

Sjeldne fugler ved Nordre Tyrifjorden
Her er et utvalg av sjeldne arter som er observert ved Nordre Tyrifjorden:
Niland, amerikakrikkand, svarthalsdykker, egretthegre, stork, steppehauk, fjellmyrløper, båndhavørn, dvergmåke, svartehavsmåke, sabinemåke, lappugle, hvitryggspett, trelerke, svartrødstjert, svartryggerle, elvesanger, busksanger, fuglekongesanger, gulbrynsanger, svartkråke, gulirisk, polarsisik, båndkorsnebb, hortulan.

Et utvalg av fugler ved Nordre Tyrifjord