Fuglekikking ved Åkersvika

Åkersvika naturreservat ved Hamar er et svært viktig rasteområde for ender, vadefugl og andre våtmarksfugler. Området tilbyr stor variasjon av fuglearter, særlig i trekktidene, og regelmessig dukker det også opp mindre vanlige arter. Spesielt ved lav vannstand finner du et stort utvalg av fuglearter i Åkersvika. Da er det lett for vadere og ender å finne næring.

Lett tilgjengelig ved E6
Lokaliteten befinner seg midt blant bebyggelse og industri, og krysses til og med av E6. Det skjer også stadig utvidelser av forstyrrende elementer for fuglelivet i Åkersvika. På den annen side får man ta med seg det positive i at alt ligger svært lett tilgjengelig. Hvis man for eksempel er på gjennomreise forbi Hamar, anbefales absolutt en stopp ved Åkersvika.
Fugletårnet ved Svartelvdeltaet er det mest besøkte, og det er også der man får den sterkeste opplevelsen av å være ute i naturen.

Sponsorer

Kart over Åkersvika

Punkt
1Fugletårnet ved Flagstadelvdeltaet
2Svartelvdeltaet ved båtlageret
3Fugletårnet ved Vikingskipet
4Espern
5Fugletårnet ved Svartelvdeltaet
6Tokstad
7Sandvika

Variabelt fugleliv
Åkersvika Naturreservat er inndelt i følgende fire deler: Flagstadelvdeltaet, Svartelvdeltaet, Vikingskipet og Espern. Til tider er det gjerne mer fugleliv i noen av områdene enn andre, avhengig av både årstid og vannstand. I og med at dette skifter, kan det være lurt å følge med på hva som blir rapportert av observasjoner på Artsobservasjoner.no.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde
Beste tidspunkt:April - november. Det er definitivt mest fugleliv i perioder når vannstanden er lav.
Fugletårn:Punkt 1 - Flagstadelvdeltaet
Punkt 3 - Vikingskipet
Punkt 5 - Svartelvdeltaet
Terreng:Flatt
Lokal forening:NOF Hamar lokallag
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko.
Matpakke:Ikke nødvendig
Klær:Hverdagsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Anbefales

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

  • … rikskjendisen «Sture Stork» overvintret ved Hamar i 2009, og var ofte å se i Åkersvika?
  • … kornkråke ses ofte i og ved Åkersvika?
  • … den vanligste arten under vår- og høsttrekket i Åkersvika er stokkand?

Fuglearter sett i området

Bilder av fugletårn og landskap

Et utvalg av fugler i Åkersvika