Fuglekikking i Gausdalsfjellet med Kittilbu

Gausdalsfjellet er et veldig spennende fjellområde med mange forskjellige muligheter for fuglekikking. Området kalles også ofte for Huldreheimen og er et skikkelig villmarksterreng med mange fuktige myrer og gammel bar- og bjørkeskog. Dette skaper et veldig gunstig hekkeområde for våtmarksfugl. Noen av de vanligste hekkende våtmarksartene her er krikkand, toppand, storlom, trane, enkeltbekkasin, storspove, småspove, rødstilk, gluttsnipe og grønnstilk. Ellers er rødvingetrost, løvsanger og bjørkefink dominerende i skogsområdene.
Kittilbu er et veldig godt utgangspunkt når du skal besøke Gausdalsfjellet – enten om du ønsker deg ut i villmarken, eller om du rett og slett vil ta med familien på en liten utflukt.

Sponsorer

Kart over Gausdalsfjellet

Punkt
1Oppsjømyra
2Observasjonsskjul, Kittilbutjernet

Lag din egen villmarksekspedisjon
Fra Kittilbu kan du for eksempel lage deg en egen villmarksekspedisjon ved å fortsette videre ut i terrenget i områder som for eksempel Hynna naturreservat, Langsua nasjonalpark med Ormtjernkampen eller Oppsjømyra naturreservat. I disse områdene kan du blant annet treffe på en god del av de vanlige fjellartene og også mange hekkende våtmarksarter. Men vær varsom og vis hensyn. Det er alminnelig kjent at det hekker en del sårbare arter i Gausdalsfjellet. Du kan laste ned en brosjyre om Langsua nasjonalpark og tilgrensende verneområder.

Familieaktiviteter ved Kittilbu
I umiddelbar nærhet av Kittilbu, kan du oppleve fuglelivet og forskjellige naturrelaterte familieaktiviteter for voksne og barn. Kittilbu Utmarksmuseum arrangerer for eksempel en rekke familieaktiviteter og har mye informasjon om nærområdet. Like ved museet er det også laget en flott liten kultursti, som fører ned til Dokkfløyvannet. Langs stien er det naturlig nok muligheter for å få se en del småfugler, men du kan også treffe på for eksempel haukugle og lavskrike hvis du er heldig.
Ved Kittilbudammen er det satt opp et veldig fint fugleskjul, som gjør at du kommer nært innpå flere hekkende arter uten å forstyrre dem. Ett eksempel er den flotte horndykkeren, som mange blir glad for å få på fotohold.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Fjellområde med mye bløt myr og gammel bar- og bjørkeskog.
Beste tidspunkt:Juni og juli.
Fugletårn:Fugleskjul ved Kittilbu.
Terreng:Flatt ved Kittilbu, Oppsjømyra og Hynna. Flatt til kupert i Langsua.
Lokal forening:NOF Oppland.
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko eller støvler utenfor stiene ved Kittilbu.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Anbefales.
Teleskop:Anbefales ved åpne myrområder utenfor Kittilbu.

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

… med litt flaks kan du møte på både haukugle og lavskrike ved Kittilbu?

… Kittilbu er et ypperlig utgangspunkt både for villmarksekspedisjon og familieutflukt?

… mange våtmarksarter hekker i områdene rundt Kittilbu?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler i Gausdalsfjellet