Fuglekikking på Øra

Øra Naturreservat er et stort våtmarksområde like utenfor Fredrikstad.
Man blir ganske overrasket første gang man besøker Øra Naturreservat, som er et av landets beste våtmarksområder fuglemessig. Her finner du et særdeles godt utvalg av ender, vadere, måker og mye annet. Sjeldenheter dukker også opp med jevne mellomrom. Men den største overraskelsen ligger ikke i selve fuglelivet.

Den største overraskelsen
Selv om fuglelivet virkelig byr på variasjon ved Øra, ligger ikke den største overraskelsen i fuglelivet. Det er faktisk slik at man må kjøre gjennom avfallsdeponiet til Fredrikstad kommune, Frevar, for å komme inn til reservatet og fugletårnet. Bompasseringen er gratis. Når avfallsdeponiet er stengt, må man parkere utenfor bommen og gå derfra. Når det er sagt, er det jo slik at søppelfyllinger har en tendens til å trekke til seg en stor mengde måker, og det gjelder også her. Så dette er et ideelt sted for å lete etter sjeldne måker. Eksempler på dette er observasjoner av dvergmåke, sabinemåke, svartehavsmåke, kaspimåke, gulbeinmåke, grønlandsmåke og polarmåke.

Sponsorer

Kart over Øra

Punkt
1Ørahavna mot Fuglevikbukta
2Gansrødbukta
3Gansrød parkering
4Humlevika
5Fugletårnet Øra

Fugletårnet på Øra
Det er god utsikt fra fugletårnet, og man kan også stå innendørs hvis det er ønskelig.
Øra Naturreservat er nok det stedet i Norge hvor det er lettest å finne skjeggmeis.
Området er også et av stedene i Norge med flest besøk av for eksempel avosett og rovterne.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde med mudderbanker og takrørskog. Holmer og øyer i den ytre delen av reservatet.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet, men april – mai og august – oktober gir størst utbytte av blant annet ender og vadere.
Fugletårn:Punkt 5 på Øraspissen
Terreng:Flatt
Lokal forening:NOF Fredrikstad lokallag
Utstyr:
Skotøy:Joggesko eller tursko
Matpakke:Anbefales
Klær:Hverdagsklær eller turtøy
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Nødvendig, hvis man ikke bare skal studere måker ved avfallsdeponiet.

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

  • … Øra stod for Norges første funn av trompeterfink og pungmeis?
  • … Norges største koloni av mellomskarv holder til ved Øra?
  • … Øra sannsynligvis er det letteste stedet i landet å se skjeggmeis?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler på Øra

Sjeldne fugler på Øra
Sjeldne arter dukker jevnlig opp på Øra. Noen av de som har vist seg én eller flere ganger er for eksempel rustand, blåvingeand, rødhodeand, amerikablesand, egretthegre, silkehegre, stork, skjestork, rørdrum, aftenfalk, steppehauk, glente, avosett, hvitbrystlo, alaskasnipe, tereksnipe, dvergterne, svartterne, hvitvingesvartterne, turteldue, alpeseiler, tartarpiplerke, sumpsanger, busksanger, trostesanger, hauksanger, pungmeis og trompeterfink.