Fuglekikking ved Linnesstranda

Linnesstranda ved Drammen er et svært lett tilgjengelig reservat. Det ligger ikke langt fra E18 i Lier kommune. Og fra parkeringen er det bare 5 minutters gange til fugletårnet. Reservatet er et lite gruntvannsområde, som ligger ved Lierelvas utløp til Drammensfjorden.

Noe av det som gjør dette området veldig interessant, er blant annet en tettvokst sumpskog. I gråor-heggeskogen, som ved høyvann står med røttene i vann, vokser også slyngplanten humle som lianer langs trærne. Dette gjør at skogen er særdeles tett og nesten ugjennomtrengelig. Utenfor skogen kommer et belte med takrørskog, som danner en fin overgang til mudderbankene utenfor. Som mudderbanker flest, har disse mye å by på, spesielt ved lavvann.

Annonsører

Kart over Linnesstranda

Punkt
1Jordhaugene
2Gilhusodden
3Fugletårnet
4Dynodammen

Variert fugleliv ved fugletårnet
Det frodige området, i tillegg til kystlinjen, skaper et veldig variert fugleliv. Langs elva, på vei til tårnet, vil du for eksempel kunne finne ender som laksand, siland, stokkand og kvinand. Er du heldig, får du også øye på bever. Om våren er det litt av et sangkor i skogen. Noen av artene som deltar er gråtrost, måltrost, rødvingetrost, svarttrost, nattergal, gulsanger, hagesanger, munk, gjerdesmett, løvsanger og gransanger.

Fra fugletårnet kan du observere arter både på land og ute på vannet. I de beste periodene kan du faktisk registrere 50-60 arter bare fra tårnet. Herfra vil du kunne se blant annet ender, måker, rovfugler, dykkere og lommer. De to sistnevnte gruppene sees ofte i retning Drammen, helt ute i strømmen fra Drammenselva.

Dynodammen og Møysund
Dynodammen, som ligger litt øst for fugletårnet, er et annet spennende sted du bør gå innom. Her er det ofte mye småfugl langs breddene. Det er også muligheter for fossekall og isfugl i trekktiden, der bekken langs stien renner ut i elva. I tillegg er det også gode sjanser for ender på vannet og gråhegrer i trærne. Gå gjerne veldig rolig her, for ikke å skremme opp det som måtte befinne seg i nærheten.

Den rikelige mengden med døde trær rundt dammen, tiltrekker seg flere spettearter, som for eksempel flaggspett, dvergspett og vendehals. I området finnes også en bjørkeskog, hvor bøksanger er observert flere ganger. Diverse vadere og sangere hekker også i sumpskogen, og er du litt heldig kan du også få sett kjernebiter, løvmeis og trekryper.

Ved Møysund, rett nord for Gullaug kirke, kan du dra på nattsangertur. Med litt flaks kan du høre rørsanger, vannrikse og myrrikse.

Utenfor reservatet
Utenfor Linnesstranda naturreservat ligger det flere steder som er verd et besøk. Ved Gilhusodden kan du for eksempel finne dverglo, heipiplerke og gulerle, samtidig som du får god utsikt over fjorden. Mens ved jordhaugene hekker blant annet vipe, sanglerke og gulspurv. Her vil du også ofte finne steinskvett og heilo i trekktiden.

Nettsiden www.nofbuskerud.net har en utførlig beskrivelse av Linnesstranda.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmark.
Beste tidspunkt:Mars – oktober, men også en del aktivitet vinterstid.
Fugletårn:Ja, ved punkt 3.
Terreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Buskerud
NOF Drammen og omegn lokallag
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko. Gummistøvler ved mye nedbør eller flom.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

Visste du at…

… det er observert mer enn 220 arter ved Linnesstranda?

… Linnesstranda er et sikkert sted for å lytte til nattergal på forsommeren?

… samtlige spettearter er registrert ved Linnesstranda?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Linnesstranda

Sjeldne fugler
Dette er noen av sjeldne gjester som har vært innom Linnesstranda:
Dvergsvane, stripegås, snøgås, rustand, mandarinand, amerikakrikkand, bøffeland, egretthegre, glente, avosett, polarsvømmesnipe, polarjo, svartehavsmåke, grønlandsmåke, polarmåke, rovterne, svartterne, splitterne, gresshoppesanger, busksanger, gulbrynsanger, polarsisik, hortulan.