Fuglekikking på Fokstumyra

Fokstumyra på Dovre er at av landets mest kjente fuglelokaliteter, og blir hvert år besøkt av både fuglekikkere og turgåere. Stien rundt Fokstumyra er delvis bygget opp som plankesti, og den er lett å følge. Hele runden er cirka 6 kilometer. Ut til fugletårnet er det omtrent 1,5 kilometer fra parkeringsplassen.
Reservatet er lett tilgjengelig langs E6, men toget stopper også like i nærheten.

Sponsorer

Kart over Fokstumyra

Punkt
1Fugletårnet på Fokstumyra
2Kringluttjønne
3Foksåa

Andre interessante områder ved Fokstumyra
De omkringliggende småvannene rundt Fokstumyra, for eksempel Hjerkinndammen, er også interessante. Der kan det være lettere å finne arter som horndykker, svartand, sjøorre, bergand, havelle og svømmesnipe. Og i de høyere fjellområdene rundt Fokstumyra, vil det ofte være lettere å finne arter som boltit, fjellerke og lappspurv. I områdene rundt Fokstumyra er det også gode sjanser for å se moskus.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Myrterreng i fjellet med lav bjørkeskog, einer, lyng og vierkratt. Fokstumyra er omgitt av snaufjell.
Beste tidspunkt:Forsommeren og ut juli
Fugletårn:Punkt 1 - omtrent 1,5 km fra Parkering
Terreng:Flatt
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko eller fjellsko
Matpakke:Anbefales
Klær:Turtøy
Kikkert:Nødvendig
Teleskop:Ikke nødvendig, men anbefales

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

  • … Fokstumyra ble vernet allerede i 1923, og regnes som Norges første store naturreservat?
  • … knekkand og tyrkerdue ble registrert for første gang i Norge ved Fokstumyra?
  • … du også kan se moskus like i nærheten av Fokstumyra?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler på Fokstumyra