Fuglekikking på Østlandet

Mjøsbrua i kveldsstemning

Hva kan man gjøre av fuglekikking på Østlandet? Du finner noen fugler på Østlandet, som nødvendigvis ikke er så enkelt å finne andre steder. Dette er et godt område for å finne fjellarter, skogsarter og nattsangere. Men det er også en god landsdel for å studere våtmarksfugler under trekk. Mange arktiske vadere passerer for eksempel Nordre Øyeren på sensommeren. Også andre innlandsdeltaer har et spennende og variert artsutvalg i trekktidene.

Sponsorer

Fugler i fjell og skog
Når det gjelder fugler i fjellet, er Valdresflya og Dovre særdeles gode områder.
Maridalen og Finnskogene er typiske eksempler på veldig gode alternativer for å studere fugler i skogen. Spesielt sistnevnte skogsområde inn mot svenskegrensen er meget interessant når det gjelder ugler.

Syngende rosenfink
Syngende rosenfink
Nøttekråke
Nøttekråke

Nattsangerturer
Denne landsdelen har også mange gode lokaliteter for nattsangere. Spesielt i Østfold og Vestfold kan man velge og vrake i steder hvor det er gunstig for nattsangerturer.

I menyen kan du velge områder for fuglekikking på Østlandet

Rosehagetorn i blomstring
Rosehagetorn i blomstring
Maridalen
Maridalen
Fuglekikking på Østlandet