Fuglekikking i Vestre Jakobselv

Vestre Jakobselv er et lite tettsted hvor Jakobselva renner ut i Varangerfjorden. Elveutløpet er lett tilgjengelig, da det ligger langs hovedveien. Her finner du ofte rastende ender, måker, terner og vadere.

Men fuglekikking i Vestre Jakobselv innebærer ikke bare sjøfugler og våtmarkarter. Her finner du også interessante skogsfugler innenfor en relativt begrenset radius. Det er også bra tilrettelagt for fotografering i området. Praktærfugl og stellerand er naturlig nok blant de mest ettertraktede sjøfuglene. Av skogsarter kan blant annet nevnes, haukugle, tretåspett, dvergspett, lappmeis, hagesanger og polarsisik. Generelt sett er det også bra med rovfugl her. Litt øst for Vestre Jakobselv ligger flere jordbruksområder, hvor man særlig på våren kan finne rastende traner og gjess, blant annet sædgås og tundragås.

Sponsorer

Kart over Vestre Jakobselv

Punkt
1Fugleskjul på vestsida
2Jakobselva
3Havna
4Kargilmyra

Varanger fuglepark
Et besøk i Varanger fuglepark er absolutt verd pengene. Sti, benker, fôringsplass, fugledam, fotoskjul og annet, skaper et ypperlig miljø for de som liker å ta bilder. Her har du en unik sjanse til for eksempel å få foreviget møter med sjeldne småfugler som lappmeis og polarsisik. Du kan også få blinkskudd av en rekke andre småfugler. Og med litt hell kan du i tillegg få med deg både haukugle, tretåspett og dvergspett under besøket.
Det er også tilrettelagt for overnatting i parken. Du finner mer informasjon på www.varanger.info.

Norges tetteste bestand av lappiplerke
De store myrområdene nord for E75 mellom Bergebyelva i vest og Jakobselva i øst er også svært interessante. Her finner du blant annet antagelig Norges tetteste bestand av lappiplerke. I dette området er også arter som havelle, fjellvåk, lappspove, svømmesnipe, fjelljo og lappspurv relativt vanlige. Sædgjess bruker området til myting på sensommeren.
Fortsetter du enda lenger nord, kommer du til Varangerhalvøya nasjonalpark.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde og bjørkeskog.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet. April til september ved elveutløpet og skogsområdene.
Fugletårn:1 offentlig fugleskjul + fotoskjul i Varanger fuglepark.
Terreng:Delvis kupert.
Lokal forening:NOF Varanger
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales, selv om det ikke er så langt til butikk.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales de fleste steder. Ikke nødvendig i Varanger fuglepark.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Anders Faugstad Mæland via hjemmesiden Birdwatching Norway.

Visste du at…

… både tereksnipe, gulbeinsnipe, bieter, hærfugl og lappsanger er observert i Vestre Jakobselv?

… områdene rundt Vestre Jakobselv er et av Norges enkleste steder å få sett lappiplerke?

… at fjæreplytt er en vanlig vinterart i Vestre Jakobselv ?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler i Vestre Jakobselv