Fuglekikking i Vadsø og på Ekkerøy

Vadsø og Ekkerøy er blant de obligatoriske høydepunktene for de som er på fuglekikking i Varanger. De har hver sine spektakulære opplevelser å by på, og glir inn i rekken av særdeles spennende fuglelokaliteter langs E75 ved Varangerfjorden.

Sponsorer

Kart over Vadsø

Punkt
1Vadsø havn - vest
2Fugleskjul
3Ytrebyfjæra
4Småbåthavna, Ytrebyen
5Hysebukta
6Dammen

Vadsø
Vadsø by har omtrent 5000 innbyggere. Disse har gjennom mange år merket den store dragningen Varangerkysten har på folk som er opptatt av fugler og fuglekikking. Stort sett alle fuglekikkere gjør et lengre stopp i Vadsø. Ikke bare har man alle de praktiske fasilitetene som tilhører en by, men også et yrende fugleliv i byen.

Ved havna kommer det regelmessig inn fiskebåter, og dermed dukker det også jevnlig opp store måkeflokker. Det er brukbare sjanser for å finne grønlandsmåke og polarmåke blant disse. Om vinteren og tidlig vår vil du også finne store flokker med blant annet havdykkender, praktærfugl og stellerand i havna. Disse kan fotograferes på svært nært hold fra et flytende privateid fotoskjul.

De store mudderflatene på østsiden av byen mellom Vadsøya og fastlandet er den beste vaderlokaliteten i Finnmark om våren, men er også gunstig på høsten. Myrsnipe, polarsnipe og lappspove er blant de mest vanlige artene på våren. Mange måker og ender raster også her.

På østsiden av Vadsøya ligger Vadsøydammen. Det er et lite tjern som er aller mest kjent for store antall svømmesniper og flere hekkende par lappiplerke. Men du finner også en rekke andre ender, vadere og småfugler her.

Kart over Kibymyra og Salttjern

Punkt
1Kibymyra
2Store Salttjern
3Lille Salttjern

Kibymyra
Kibymyra er et fuglerikt våtmarksområde, som ikke er fredet, like nordøst for Vadsø by. Her finner du en rekke ettertraktede hekkearter, som blant annet bergand, svømmesnipe, brushane, sotsnipe, kvartbekkasin, lirype, fjelljo, tyvjo, blåstrupe og lappspurv.

Salttjern
Salttjern er et lite tettsted som ligger langs E75 på vei ut til Ekkerøy. Her kan det være lurt å sjekke båthavna på vestsiden av bygda, men det mest spennende er bukta med råtnende tang på østsiden i tillegg til svabergene utenfor. Fordi bukta er godt skjermet, vil du enkelte ganger oppleve mere fugl her enn andre steder. I andre halvdel av mai kan du oppleve stedet farget i oransje av tusenvis av polarsniper. Ellers er lappspove, rødstilk, sandlo, myrsnipe, svømmesnipe, tjeld og steinvender vanlige arter. Om høsten er dvergsnipe og sotsnipe nok så vanlige. Stedet er også godt besøkt av ender, måker, småfugl og rovfugl. Så ikke hopp over Salttjern når du først er på fugletur langs E75 i Varanger.

Kart over Ekkerøy

Punkt
1Fugleskjul Yttersida
2Sandvika
3Fuglefjellet
4Ekkerøy havn

Ekkerøy
Ekkerøy er egentlig ikke en øy, men er en halvøy som stikker ut hvor landskapet begynner å vende nordover igjen. Halvøya har et varierende landskap med både gressletter, lyngmark, ferskvann, fuglefjell, sandstrender, og sjø- og fjæreområder med råtnende tang. Du kan følge en sti gjennom reservatet, hvor du også finner informasjon underveis. Dette er en populær tur, selv for de som ikke er dedikerte fuglekikkere.

Området har ofte store mengder rastende vadere. I tillegg er for eksempel arter som lappiplerke, skjærpiplerke og fjellerke relativt vanlige her. Selve Ekkerøya har et spektakulært fuglefjell, som domineres av titusener av lydytrende krykkjer. Det hekker også noen få par med teist her, mens alke og lomvi er sporadiske gjester. Benytt gjerne også anledningen oppe på platået til å se etter andre spennende arter, som islom, gulnebblom, ender og andre sjøfugler. Du kan dessuten være heldig å få se rovfugler eller ugler på jakt, for eksempel havørn, fjellvåk, jordugle, vandrefalk og jaktfalk.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde, havnemiljø og fuglefjell.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet. Sommerhalvåret har størst artsutvalg. Tidlig vår for praktærfugl og stellerand.
Fugletårn:1 fugleskjul på Ekkerøy + 1 fugleskjul i Vadsø + 1 privateid flytende fugleskjul i Vadsø havn.
Terreng:Flatt ved Vadsø. Småkupert til Kibymyra og Ekkerøy.
Lokal forening:NOF Varanger
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales, selv om det ikke er så langt til butikk.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Anders Faugstad Mæland via hjemmesiden Birdwatching Norway.

Visste du at…

… Norges første observasjoner av både amerikasandlo og storskrikørn ble gjort fra Vadsøya med få dagers mellomrom i mai 2001?

… Norges første rødbrystlo ble oppdaget ved Ekkerøy i 1978?

… den beste vaderlokaliteten i Finnmark om våren ligger i Vadsø?

Fuglearter sett i området

Landskapsbilder

Et utvalg av fugler ved Vadsø og Ekkerøy