Fuglekikking ved Tanamunningen

Innerst i Tanafjorden, hvor Tanaelva renner ut, ligger et av de få større urørte elvedeltaene i Europa. Landskapet preges av omfattende sand- og mudderbanker som endres fra år til år, alt ettersom hva elva drar med seg. Sil, krill og flyndrearten skrubbe trives godt i de grunne vannområdene. I tillegg er det mye sandskjell, hjerteskjell, kamskjell og blåskjell der det er steinbunn. Til sammen utgjør dette et matfat som tiltrekker seg store og varierte fugleflokker. Langs breddene finner du strandenger med rik vegetasjon, som også gjør fuglelivet enda mer variert.
Tanamunningen er aktuelt for fuglekikking året rundt, men har det største artsutvalget gjennom sommerhalvåret og i trekktidene.

Sponsorer

Kart over Tanamunningen

Punkt
1Grønnes
2Kaldbakknes
3Fielbmakjosen
4Høyholmen
5Balkestrand
6Leirpollnes
7Leirpollbotn

Fuglelivet og årstidene
Fuglelivet i Tanamunningen er omfattende, og du finner noe til alle årstider. Vinteren domineres av de store flokkene med ærfugl og havelle. Se gjerne etter praktærfugl i disse flokkene. Du vil også kunne finne en del silender og andre overvintrende ender og sjøfugl. Havørn finnes det mye av her og sees også om vinteren. Ellers er for eksempel fjæreplytten fast vintergjest.

Om våren og høsten raster store flokker med vadere i Tanamunningen. Reservatet regnes faktisk for å være Finnmarks beste lokalitet for rastende vadere om høsten. Flokkene består gjerne av en god blanding av arter, men myrsnipe og dvergsnipe er blant de vanligste. Om våren er også polarsnipe en dominerende art. Et annet spesielt høsttrekk, er de enorme flokkene med laksand. Det har blitt estimert omtrent 27.000 individer på det meste. Dette er hannfugler som trekker til Finnmarkskysten etter parring, og som samles i Tanamunningen før de drar videre sørover. I disse store flokkene kan det også være flere tusen silender.

Tanamunningen har også en rekke hekkende arter, blant annet svartbak, gråmåke, fiskemåke, tyvjo, sandsvale, tjeld, temmincksnipe, blåstrupe, lappiplerke, skjærpiplerke og trepiplerke. Det hekker ingen gjess i området, men både grågås, sædgås, kortnebbgås og andre gjess er innom under trekket. Ellers kan det nevnes at Tanamunningen ofte besøkes av jaktende rovfugler og ugler.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde
Beste tidspunkt:Helårslokalitet
Fugletårn:Nei
Terreng:Flatt
Lokal forening:NOF Varanger
Utstyr:
Skotøy:Vanntette fritidssko eller tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Andre pattedyr
Tanamunningen har generelt sett et rikt dyreliv. Hvis du ikke har sett sel ute i naturen før, så kan Tanamunningen gi deg en temmelig spesiell opplevelse. Dette er det eneste stedet i landet hvor steinkobber føder (kaster) på sandbanker. Dette skjer rundt St. Hans. På sensommeren og tidlig på høsten samles steinkobbeflokkene til paringstiden og pelsskifte. Særlig Høyholmen er et sikkert sted for observasjon av steinkobbe. En annen vanlig selart er havert, som er her i tiden fra sensommeren og helt frem til våren. Ringsel og grønlandssel sees også med jevne mellomrom. Ellers er nise og oter også vanlige syn.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Anders Faugstad Mæland via hjemmesiden Birdwatching Norway.

Visste du at…

…en brilleand hann ble observert i Tanamunningen i september måned i 1970? Han var tydeligvis fornøyd, og kom tilbake samme måned i 1971 og 1972.

…det flere ganger er registrert mellom 20-25 000 laksender samtidig i Tanamunningen?

…at Tanamunningen har hatt besøk av både steppehauk, ørkenlo, alaskasnipe, tereksnipe, svartehavsmåke, sabinemåke, ismåke, bieter og lappsanger?

Fuglearter sett i området

Landskapsbilder

Pattedyr sett i området

Et utvalg av fugler ved Tanamunningen