Fuglekikking ved Nesseby og Varangerbotn

Fuglekikking i Varanger er en drøm for mange. Området er verdenskjent for blant annet praktærfugl, stellerand, fjellvåk, jaktfalk, vandrefalk, havørn, kongeørn, lirype, fjellrype, islom, gulnebblom, lappspove, svømmesnipe, polarsvømmesnipe, boltit, fjellmyrløper, temmincksnipe, dvergsnipe, polarmåke, grønlandsmåke, snøugle, fjellerke, lappiplerke, blåstrupe, lappmeis, polarsisik og mye annet spennende.
Ikke rart at Varanger hvert år blir besøkt av tusenvis av fuglekikkere fra hele verden, og for mange starter ferden i Varanger helt innerst i Varangerfjorden.

Sponsorer

Kart over Nesseby

Punkt
1Nessebyodden
2Nesseby kirke
3Bergbyelva

Nesseby
Nesseby naturreservat har mange ulike biotoper, og dermed blir også variasjonen av arter svært god. Sannsynligvis er dette den lokaliteten hvor du kan treffe på flest forskjellige arter i Finnmark. Her finner du både sjøfugl, ender, vadere, rovfugl og spurvefugl. Av vadere kan det nevnes at lappspove, polarsnipe, myrsnipe og sandlo opptrer i flokker på hundrevis under trekket. Mindre flokker av dvergsnipe, tundrasnipe og steinvender er heller ikke uvanlig. I gruntvannsområdene og ved bekkeutløpene befinner det seg ofte store flokker med gjess, ender og måker. Havørn er vanlig her, og du har også gode sjanser for å se jaktfalk eller jordugle på søken etter mat.

Et annet tips er å se etter småfugl i det bløte myr- og skogsterrenget på sørsiden av E75. Her hekker det blant annet blåstrupe, sivsanger og lappiplerke. Under trekket kan du for eksempel finne lappspurv, polarsisik og gulerle. Ellers må det nevnes at havna i Nesseby er et ypperlig sted for å se etter stellerand. I perioden desember til mai kan du ofte se mindre flokker av denne ettertraktede arten.

Sjøfuglspeiding ved Nesseby
Et av høydepunktene ved Nesseby er sjøfuglspeiding. Under sterk østavind presses sjøfugler innover i Varangerfjorden og de har en tendens til å fly noen runder utenfor Nesseby før de kommer seg ut igjen. Ytterst på neset kan du sitte i ly, og betrakte alt som kommer forbi på temmelig nært hold. Vanlige syn er måker, havhest, alkefugler, havsule, joer, og lommer. Faktisk er det heller ikke helt uvanlig at det dukker opp en og annen stormsvale, en art som vanligvis er vanskelig å få sett fra fastlandet. Havlire, havsvale, dvergmåke og sabinemåke er også sett en rekke ganger, så her er det bare å forberede seg på litt av hvert. Til og med en silkepetrell dukket opp 6. juni 2009.

Kart over Varangerbotn og Meskelv

Punkt
1Fugleskjul på Suaneset
2Vesterelvas utløp
3Amtmannsgammen
4Nyborg
5Meskelv

Varangerbotn
Ved Varangerbotn er mudderflatene så store ved lavvann at de kan være vanskelig å få oversikt over. Du kan derfor med fordel prøve deg i dette området når vannet ikke er på det aller laveste, men heller når fuglene blir presset litt nærmere land mens det flør.

Det finnes to rullestolvennlige fugleskjul her. Det éne gir oversikt over den indre delen av Meskfjorden, og det andre gir oversikt over et lite elvedelta. I dette området kan det samle seg store flokker med brunnakker, krikkender, stjertender og gravender. Andre vanlige arter er sotsnipe og temmincksnipe. Mens i bjørkeskogen på veien ned til skjulene finner du for eksempel hekkende svart-hvit fluesnapper og blåstrupe. Er du heldig kan du også få sett dvergspett eller tretåspett.
For å få oversikt over resten av Varangerbotn naturreservat, må du oppsøke flere egnede utkikkspunkter (se pdf-kartet).
Lenger utover fjorden vil du finne ender, lommer og andre sjøfugler. Merk at store deler av den indre fjorden ofte er isbelagt om vinteren.
Noen eksempler på sjeldne gjester som er sett i eller i nærheten av Varangerbotn er rustand, amerikablesand, brilleand, tereksnipe, avosett, egretthegre, splitterne og harlekinand.

Meskelv
Meskelv ligger 4 km øst for Varangerbotn. Der Meskelva renner ut raster det ofte mange vadere og ender. Myrsnipe, dvergsnipe og tundrasnipe er typiske arter her. Der fjorden er på det smaleste, ved Bunes, kan du gjerne se etter lommer og ender. Det er ofte hit isen innerst i Varangerfjorden strekker seg, og langs iskanten befinner det seg ofte mye fugl.
Stripesanger er observert ved Meskelv.

Kart over Karlebotn

Punkt
1Bigganes
2Karlebotn skole (nedlagt)
3Kapellet

Karlebotn
Karlebotn er en vik som ligger innerst i Varangerfjorden, like sør for Varangerbotn. Her kan det være minst like mye fugleliv som i Varangerbotn, og du finner gjerne et større innslag av sjøfugl og småvadere her. I denne vika ligger det en lang bred strand, og utenfor stranda er det store mudderflater med steiner. Disse steinene fungerer som ypperlige rasteplasser for fuglene under høyvann. Den sørligste delen av stranda er mest spennende. Her kan du finne en del gressender og gjerne også svømmesnipe. Blant bebyggelsen kan du finne en del spurvefugl. Hvis det blåser kraftig fra øst, kan mange måker samle seg innerst i Karlebotn, også dvergmåke.
Både splitterne og tereksnipe er observert i Karlebotn.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde og havnemiljø.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet.
Fugletårn:Fugleskjul i Varangerbotn.
Terreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Varanger
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales, selv om det ikke er så langt til butikk.
Klær:Fritidsklær eller turtøy. Varmt og vindtett ved sjøfuglspeiding.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Anders Faugstad Mæland via hjemmesiden Birdwatching Norway.

Visste du at…

… du kan finne lappmeis ved fuglebrett og i skogen rundt Nesseby-området?

… en blåråke ble fanget levende i oktober 1868 i Nyborg i Varangerbotn?

… ved Nesseby og Varangerbotn er det sett arter som rustand, harlekinand, brilleand, egretthegre, alaskasnipe, polarsvømmesnipe, tereksnipe, svartterne og splitterne?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler i området