Fuglekikking i Tromsø

Tromsø med Kvaløya og Tisnes er et herlig område for fuglekikking. Noen kaller Tromsø for Nordens Paris. Uten å bedømme det noe nærmere, kan vi hvertfall uten tvil bekrefte at Tromsø er omgitt av fantastisk flott natur med et svært rikt fugleliv. Kombinasjonen av havnemiljø, våtmark, beitemark, myrterreng, og fjord og fjell i umiddelbar nærhet, skaper en rik og spennende artsvariasjon. Dessuten ligger alt innenfor kort reiseavstand.

Sponsorer

Kart over Tromsø og Tisnes

Punkt
1Langnes
2Prestvannet
3Tromsø havn
4Tromsdalselvas utløp
5Tromsfisk
6Håkøybotn
7Tisnes

Kart over Rakkfjorden, Tønsvika og Movik

Punkt
1Rakkfjorden
2Kvalsundet
3Tønsvika
4Movik

Lett tilgjengelige utkikkspunkter
De beste utkikkspunktene i og i nærheten av Tromsø ligger stort sett rett ved veien, så de er svært lett tilgjengelig. Og du trenger ikke å kjøre mer enn en knapp halvtime til de ytterste punktene, som for eksempel Rakkfjorden og Tisnes. Midt i byen ligger også Prestvannet, med blant annet hekkende rødnebbterner. Dette er for øvrig også et populært turområde blant lokalbefolkningen. Havna i Tromsø kan også inneholde mye spennende i løpet av året. Det være seg sjeldne måker eller ender, for eksempel praktærfugl i januar til april. Se Pdf-kartet for ytterligere informasjon om hva du kan se de forskjellige stedene, og for nærmere kjørebeskrivelse.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Havnemiljø, våtmark, beitemark, myrterreng, fjord og fjell.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet med størst variasjon i trekktidene.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Flatt ved utkikkspunktene. Mer kupert hvis du beveger deg ut i terrenget.
Lokal forening:NOF Tromsø lokallag.
Utstyr:
Skotøy:Tursko.
Matpakke:Ikke nødvendig, men anbefales.
Klær:Turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

Sponsorer

Visste du at…

… lirype er et relativt vanlig syn i landskapet rundt Tromsø?

… alaskasnipe er observert en rekke ganger i Tromsø-området?

… det er registrert et anslag på 4000 fjæreplytt på én og samme dag ved Tromsøya?

Fuglearter sett ved Tisnes og Kvaløysletta

Fuglearter sett ved Rakkfjorden

Et utvalg av fugler i Tromsø, ved Tisnes og Rakkfjorden